Estrella om akrylamid

2018-01-18

Här berättar vi om det arbete våra produktutvecklare och agrotekniker fokuserat på i många år för att minska halterna av akrylamid i våra produkter.

Det var i samband med att Testfakta publicerade en mätning av halterna akrylamid hos flera chipstillverkare som ämnet aktualiserades. I mätningen placerade sig Estrellas produkter bland de bästa i testet och långt under EU:s kommande gränsvärde på 750 ppb. Vi har jobbat aktivt med att få ner halterna trots att chips står för mindre än 10% av det dagliga intaget av akrylamid. 30% kommer från kaffe och 30% från bröd m.m.

Så har halterna reducerats i Estrellas potatischips

Estrellas låga halter av akrylamid är ett resultat av flera års forskning, analys och tekniska framsteg. Estrella har tagit fram en egen, patenterad teknologi för att förbehandla potatisen som utöver en unik krispighet reducerar halterna av akrylamid i potatischipsen.

Estrellas agroavdelning har genom omfattande analytiskt arbete optimerat odlingsparametrarna, så att de svenskodlade potatissorterna ger lägre akrylamid i chipsen. Dessutom analyseras alla inkommande potatispartier, på de naturliga ämnen, som ger akrylamid under fritering. På så sätt vet man hur man ska tillverka för att minimera akrylamidhalten.

Akrylamidhalterna varierar 

Potatis är en levande råvara där sockerhalten ökar under lagringstiden, och därmed akrylamidhalten. Det innebär att stora batch- och säsongsvariationer förekommer. Estrella analyserar dagligen akrylamidhalten på chips och 2017 låg årssnittet på 406ppb.

Estrellas Linschips bäst i test

Estrellas Linschips som är proteinrika och innehåller mindre fett är designade för att innehålla låga akrylamidhalter. De innehåller låga halter av reducerande socker och den naturliga aminosyran asparagin. Linschipsen är oberoende av säsong till skillnad från potatischips. Estrellas Linschips Sourcream&onion gav i testet de lägsta halterna akrylamid av alla testade produkter.

Estrella har och kommer alltid att sträva efter att bli godare i alla avseenden. Så trots att vi har lägre akrylamidhalter än våra konkurrenter som också producerar på svensk potatis, så är Estrellas målsättning att komma ner till ett årssnitt på 330ppb. Finns det något godare?

Fakta: Akrylamid

  • Akrylamid är inget chipsgift utan ett ämne som bildas vid upphettning, som en reaktion mellan aminosyror och socker. Socker och aminosyran asparagin finns naturligt i potatis, majs, kaffe, vete, mm. 30% av det dagliga intaget kommer från kaffe, 30% från bröd m.m. 10% från pommes frites och 10% från chips.
  • I och med ämnets skadliga egenskaper vid intag av mycket höga halter under en lång tid har EU valt att sätta gränser för halterna i bland annat snacks.

Fler frågor och svar hittar du här!

Livsmedelsverket dagligt intag