Allt om akrylamid

Vad är akrylamid? Vi reder ut begreppet och förklarar hur Estrella håller halterna långt under EU:s gränsvärden.

Vad är akrylamid?

Akrylamid är ett ämne som bildas vid upphettning, som en reaktion mellan aminosyror och socker. Socker och aminosyran asparagin finns naturligt i potatis, majs, kaffe, vete, m.m. Eftersom akrylamid har skadliga egenskaper vid intag av mycket höga halter under lång tid så har EU valt att sätta riktvärden för halterna i bland annat snacks. EU:s riktväde är ett årsgenomsnitt på 750ppb. Estrella har 2023 ett årsgenomsnitt på ca 300ppb.

Hur får man i sig akrylamid?

Det är svårt att helt undvika akrylamid. En genomsnittlig person får 30% av sitt dagliga akrylamidintag från kaffe; 30% från bröd och liknande; 10% från pommes frites och 10% från chips. Detta enligt Livsmedelsverket.

Akrylamidhalter kan variera

Potatis är en levande råvara där sockerhalten ökar under lagringstiden, och därmed akrylamidhalten. Det innebär att stora batch- och säsongsvariationer förekommer. Estrella analyserar dagligen akrylamidhalten på chips för att säkerställa godkända nivåer och för att kunna fortsätta arbeta med att få ner halterna.

Så har halterna reducerats i Estrellas potatischips

Estrellas låga halter av akrylamid är ett resultat av flera års forskning, analys och tekniska framsteg. Estrella har tagit fram en egen, patenterad teknologi för att förbehandla potatisen som utöver en unik krispighet reducerar halterna av akrylamid i potatischipsen.

Estrellas agroavdelning har genom omfattande analytiskt arbete optimerat odlingsparametrarna, så att även de svenskodlade potatissorterna ger lägre akrylamid i chipsen. Dessutom analyseras alla inkommande potatispartier på de naturliga ämnen som ger akrylamid under fritering. På så sätt vet man hur man ska tillverka för att minimera akrylamidhalten.

Produktion Chips