Allt om gröna chips

Varför blir potatis grön och är det farligt att äta gröna eller grönkantade chips? Vi reder ut hur det ligger till med de gröna alien-chipsen.

Varför blir potatisen grön?

Potatisen kan bli grön om den exponerats för solljus. Det kan ske om den inte varit ordentligt täckt med jord, om potatisen utsatts för solljus under lagring eller skördats en riktigt solig dag.

Vad är den gröna färgen?

Den gröna färgen är klorofyll, som är ofarligt. Klorofyll är det som gör växter gröna. Om potatisen bildat klorofyll så kan den däremot även ha producerat ämnet solanin.

Halterna varierar

Solanin förekommer alltid i potatis, men halterna varierar. Vissa potatissorter är mer benägna än andra att bilda solanin. De potatissorter som vi använder till våra chips innehåller betydligt lägre halt solanin än den rekommenderade övre gränsen satt av EU.

Är det farligt att äta gröna chips?

De mycket låga halterna av solanin och andra naturliga försvarsämnen i enstaka gröna chips är ofarliga. Livsmedelsverket har undersökt giftigheten av solanin och utifrån detta satt en rekommendation för maximalt godtagbart intag. De potatissorter som vi använder innehåller betydligt lägre halt solanin än den rekommenderade övre gränsen. Vi rekommenderar ändå att inte äta chipsen.

Utsortering av gröna potatisar

Givetvis finns det, bland den stora volym potatis som vi använder årligen, enstaka gröna potatisar. Eftersom vi vet att konsumenter inte vill ha gröna chips så gör vi vårt yttersta för att se till att inte gröna chips hamnar i påsarna.

  • Potatisen kontrolleras under odlingen och när den läggs in i våra lagerhus.
  • Längs chipslinjen sker manuell inspektion och bortsortering av gröna chips vid behov.
  • Längs chipslinjerna har vi ”alien-jägare”! Det är färgkänsliga robotar som vid detektion av gröna pigment blåser bort de gröna chipsen. Riktigt coolt!

Vi arbetar enligt ett väl utarbetat arbetssätt och vi är certifierade enligt ett antal standarder inom livsmedelssäkerhet (FSSC 22000), miljö (ISO 14001), energi (ISO 50001) och arbetsmiljö (OSHAS 18001). Detta innebär att en 3:de part granskar oss med jämna mellanrum för att säkerställa att vår produktion är säker och ger en produkt av hög kvalitet.

en hög potatis