Säkerhet, trygghet och schyssta värderingar

Estrella bedriver ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på hälsa och säkerhet för sina medarbetare. Vi jobbar aktivt med riskbedömningar både i löpande verksamhet samt vid förändringar för att förebygga olyckor samt arbetsrelaterad ohälsa. Vi vill såklart fortsätta vara en av Göteborgs bästa arbetsplatser för framtidens talanger. Genom att fortsatt lägga vikt vid flexibilitet, sunda värderingar, trygghet och säkerhet kommer vi arbeta för att vara det även framöver.

Jämställdhet & mångfald

På Estrella ska alla känna sig välkomna och lika värderade. Ett inkluderande arbetsklimat grundat på acceptans och respekt är viktigt föro oss. Vi arbetar för att förebygga och motverka all slags diskriminering och kränkande särbehandling. En arbetsplats som präglas av mångfald ser vi bidrar till varierad och bred erfarenhet och kompetens, fler perspektiv, främjar kreativitet och ökar möjligheten till positiv utveckling.

Arbetsglädje & engagemang

Vi vill fortsätta bibehålla och stärka motiverade och engagerade medarbetare som uppnår höga resultat. Vår kultur ska präglas av ett coachande förhållningssätt vilket vi tror är nyckeln till att alla ska kunna uppnå sin fulla potential. För Estrella innebär detta under 2023 prioriterade aktiviteter inom lärande och utveckling, engagemang och kultur, och hur vi attraherar och bibehåller talanger. .

Ledarskap för framtidens talanger

Vi tror på ett coachande ledarskap och ledare som förstår och ständigt utvecklas i sin roll och tar just nu fram ett utvecklingsprogram för ledare i Estrella med fokus på ledarskap i förändring och utifrån våra grundläggande ledstjärnor.

Tre snabba tuggor

Här kommer tre snabba tuggor om hur det är att jobba på Estrella!

Anställda påverkar sponsring

Estrella kan inte vara med på alla håll men givetvis bryr vi oss om det som är viktigt för våra medarbetare. Man är alltid välkommen att be om sponsrade snacks till exempelvis sin idrottsklubb, en organisation man bryr sig om, barnens simskola eller annat. Vi fixar efter bästa förmåga.

Schysst företagskultur

På Estrella genomförs regelbundna utvecklingssamtal mellan chef och anställd. Varje år genomförs också en större trivselundersökning där anställda får möjlighet att påverka hela företaget. Det är bara om alla trivs som snacksen blir goda.

Utbildning och karriär

Estrella uppmuntrar till vidareutbildning och erbjuder anställda att utbilda sig internt och extern. Som anställd har man goda möjligheter att röra sig inom Estrella men även inom vår europeiska ägarorganisation Intersnack Group.

Lediga jobb

Gillar du goda snacks, en krispig företagskultur och vill bli en del av Estrellafamiljen? Kolla in vår sida för lediga jobb här. Här hittar du även information om praktikplatser och annat smått och gott.