Säker produkt av hög kvalité

Vårt mål är att våra produkter ska vara de godaste snacksen i Sverige och att våra konsumenter skall kunna lita på våra produkter genom en jämn och hög kvalitet. Vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra våra produkter ur hälso-, kvalitets- och miljösynpunkt så att de passar ännu fler konsumenter.

Livsmedelssäkerhet

keyboard_arrow_down

Vårt mål är att våra produkter ska vara de godaste snacksen i Sverige och att våra konsumenter skall kunna lita på våra produkter genom en jämn och hög kvalitet. Vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra våra produkter ur hälso-, kvalitets- och miljösynpunkt så att de passar ännu fler konsumenter.

Livsmedelsäkerhet genomsyrar vår snacksproduktion och vi alla ansvarar för att våra konsumenter tryggt skall kunna äta våra produkter. Arbetet med livsmedelssäkerhet bygger på en riskbaserad verksamhetsstyrning där riskerna i hela produktflödet från jord till bord definieras och minimeras med olika åtgärder. Med detta systematiska arbetssätt säkerställs att risker som t.ex. höga akrylamidhalter, omärkta allergener och främmande föremål minimeras.

Livsmedelssäkerhetsarbetet verifieras årligen genom egenkontroll, interna revisioner, offentlig kontroll och externa revisioner. Vi är kvalitetscertifierade enligt tre standarder, FSSC 22000, AIB International och Svenskt Sigill.

Några schyssta tuggor om livsmedelssäkerhet

  • Halterna av akrylamid i Estrellas produkter är låga. Akrylamidhalterna i Estrellas potatischipsen ligger långt under EU:s gränsvärden och vid test så ligger Estrellas värden lägst inom snacks i Sverige. Mer info här.
  • Estrella använder speciella potatissorter som producerar låga halter solanin även under stress. Halterna är långt under EU:s gränsvärden. Du kan läsa mer om solanin och gröna chips här.


Produktion Chips

Minskade akrylamidhalter

Vi arbetar sedan många år tillbaka med att sänka halten av akrylamid i befintliga och nya produkter. EU har satt en riktvärde för potatisbaserade produkter på 750 ppb och Estrellas årsgenomsnitt ligger väl under detta värde. Akrylamid finns i många olika typer av livsmedel och riktvärden finns även för t.ex. kaffe, bröd och frukostflingor. Estrella har lyckats nå låga halter tack vare att vi fasat ut vissa potatissorter och har optimerat odlings- och lagringsparametrar, samt tagit fram en patenterad teknik för att minska halterna.

Akrylamid

keyboard_arrow_down

Akrylamid är ett ämne som bildas vid upphettning, som en reaktion mellan aminosyror och socker. Socker och aminosyran asparagin finns naturligt i potatis, majs, kaffe, vete, m.m. Vid intag av mycket höga halter under en lång tid är akrylamid skadligt. Därför har EU satt riktväden för halterna i bland annat snacks. EU:s riktvärde är ett årsgenomsnitt på 750 ppb. Estrella har ett årsgenomsnitt som är mycket lägre.

Hur får man i sig akrylamid?

Det är svårt att helt undvika akrylamid. En genomsnittlig person får i sig 30% av det dagliga akrylamidintaget från kaffe; 30% från bröd och liknande; 10% från pommes frites och 10% från chips. Detta enligt Livsmedelsverket.

Så har halterna reducerats i Estrellas potatischips

Estrellas låga halter av akrylamid är ett resultat av flera års forskning, analys och tekniska framsteg. Estrella har tagit fram en egen, patenterad teknologi för att förbehandla potatisen som utöver en unik krispighet reducerar halterna av akrylamid i potatischipsen.

Estrellas agroavdelning har genom omfattande analytiskt arbete optimerat odlingsparametrarna, så att även de svenskodlade potatissorterna ger lägre akrylamid i chipsen. Dessutom analyseras alla inkommande potatispartier på de naturliga ämnen som ger akrylamid under fritering. På så sätt vet man hur man ska tillverka för att minimera akrylamidhalten.

Mer information om akrylamid hittar du här.

En stor chipsskål och två lösa chips

Schyssta råvaror

Chips är så gott att man ibland glömmer att det bara är potatis, olja och lite krydda. Konsumenternas fokus på hållbarhet inom snacks kan gå lite upp och ner – men hållbarhet och schyssta råvaror är alltid en självklarhet för oss. Med schyssta råvaror av hög kvalité smakar snacksen bättre. Då behövs inga artificiella smakförstärkare eller annat strunt.

Schyssta råvaror

keyboard_arrow_down

Olja

Produktion i Angered använder en blandning av rapsolja från Sverige och solrosolja från Frankrike och Ungern. Detta innebär flera positiva faktorer för både hälsa och miljö: Det är lägre andel mättat fett i solros- och rapsolja än palmolja, svensk rapsolja bidrar till ett rikt odlingslandskap och närodlad olja innebär ett lägre klimatavtryck.

Potatisen

Potatis är ett fantastiskt livsmedel. Estrella använder sorter framtagna så att de efter optimerad odling och lagring ger bästa möjliga chipskvalitet och minimal akrylamidhalt. Dessutom skalar vi inte potatisen och därmed genereras mindre onödigt matavfall. Vi har egna kontrakterade potatisodlare i Västra Götaland, Halland och Skåne. Vi ställer krav på att dessa odlare och som producent av livsmedel krävs en öppen och transparent kommunikation och ett särskilt stort ansvar mot konsument inom tre områden, produktsäkerhet, produktkvalitet och produktinnehåll. Alla våra Västkustchips är producerade med svenskodlad potatis certifierad med IP Sigill.

Vi arbetar för att ha en nära och långsiktig relation med våra odlare. Våra odlare är IP-certifierade vilket innebär att de följer regelverk för miljöansvar och livsmedelssäkerhet samt granskas av en oberoende part vartannat år. När man köper Estrellas Västkustchips med Svenskt Sigill får man en oberoende certifierad och kvalitetssäkrad råvara som garanterat kommer från en odlare i Sverige. Produkter märkta med Svenskt Sigill* kommer från odlare som tar ett omfattande miljöansvar och arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan.

Nötter

Nötter har många hälsofördelar och innehåller naturligt nyttiga oljor och hög halt av proteiner och vitaminer. Just nu pågår flera projekt inom vår ägarkoncern för att säkerställa ökad kvalitet på nötterna samtidigt som att villkoren ses över och förbättras för de som arbetar i kedjan från odling till produktion av färdiga nötter.

Kryddor

Våra chips och snacks är smaksatta med unika kryddblandningar med balanserade och goda smaker. Alla produkter i Estrellas sortiment är helt fria från syntetiska smakförstärkare. Vårt arbete fortsätter med att sänka salthalten i befintliga produkter, att nya produkter som tas fram uppfyller vår saltpolicy samt att använda kryddor med naturliga aromer.

Ett bord uppdukat med skålar med snacks, skurna grönsaker och dipp. Händer som ställer fram och en hand tar ett chips

För bättre hälsa

Estrella har stort fokus på att göra produkterna bättre för hälsan utan att ge avkall på smaken. Det gör vi genom exempelvis minskade salthalter, produkter med lägre fetthalt, nya baser, högre proteinhalt men också tydliggöra för konsumenterna vad produkterna innehåller så de kan göra medvetna val. Här kan du exempelvis kolla in våra Ugnsbakade chips med lägre fetthalt än klassiska chips.

Hälsa

keyboard_arrow_down

Utbudet av olika livsmedelsprodukter är betydligt större idag än för 30-40 år sedan. I dagens samhälle exponeras konsumenten för mat och dryck i många olika sammanhang. Dagens förhållningssätt till mat och snacks kan leda till överkonsumtion, men samtidigt tänker konsumenter allt mer på hur maten påverkar kroppen där bra hälsa är prioritet när det kommer till matval. Konsumenter skaffar sig en allt bättre förståelse för hur näringsrikt innehållet i maten är för att förebygga ohälsa och främja sitt välmående. Snacks kan innehålla tillsatt socker, salt och fett. Samtidigt är nötter (nötter, jordnötter, cashewnötter) rika på vitaminer, protein och fibrer och enkelomättat fett, som är bra för hälsan. Estrella har stort fokus på att göra produkterna bättre för hälsan utan att ge avkall på smaken, genom att t.ex. minska salthalt, fetthalt, nya baser, högre proteinhalt men också tydliggöra för konsumenterna vad produkterna innehåller så de kan göra medvetna val.

Mindre salt

Estrella och Intersnack har en strickt salthaltspolicy. Vi har en tydligt saltgräns på nyutvecklade produkter, men vi arbetar även med att sänka salthalten på befintliga produkter – utan att tumma på smaken.

Mindre fett

Vi erbjuder produkter med lägre fetthalt, jämfört med potatischips. Mycket arbete krävs för att lyckas ta fram ett snacks som smakar lika gott med mindre fett men konsumenttester visar på goda resultat trots att produkterna innehåller en lägre fetthalt.

Nutri-score

Nutri-Score utvecklades av det franska hälsodepartementet och vars syfte är att på ett enkelt sätt informera konsumenten om ett livsmedels näringsmässiga kvalitet. Vilken Nutri-Score ett livsmedel har anges sedan från A till E, med en tillhörande färg, där A är bäst och E är sämst. Flera länder i Europa har infört Nutri-Score som märkning på framsidan av livsmedel, men i Sverige, trots att det diskuteras, har inget beslut tagits om införande. Internt använder Estrella modellen för att säkerställa att våra produkter alltid är så nyttiga som möjligt.

ett foto med nötter, linschips, popcorn och grönsaksstavar

Ansvarsfull marknadsföring och märkning

Vår policy är att inte marknadsföra våra produkter eller tillverka produkter som riktar sig till barn och ungdomar under 16 år. Vad gäller märkningar så arbetar vi aktivt med att produktmärkningar och information på påsar ska vara transparent och tydlig. Har man frågor kan man dessutom kontakta oss på många olika sätt och be om förtydliganden. Här hittar du mer info om allergimärkningar med mera.