Estrellas Adventskalender

2020-11-27 I år arrangerar Estrella en adventskalender för alla snacksälskare! Adventskalendern pågår på Estrellas Instagram @EstrellaSverige.

Vinnare slumpas av anställda på Estrella och kan inte överklagas. Tävlingarna är inte sponsrade, stödda eller administrerade av Instagram. Vinstens värde lucka 1-3 är ca 200-300kr. Vinnare måste ha fyllt 18år och vara bosatt i Sverige. Personuppgifter används för att hantera tävlingen.

Vi försöker att skicka vinster så att de når fram innan jul, men p.g.a av rådande läge kan vi inte garantera detta.

Personuppgifter används för att hantera tävlingen och kontakta vinnaren i enlighet med Estrellas integritetspolicy. Fullständig policy finns här. Anställda på Estrella och deras familjer kan ej delta i tävlingen. Borttappad-, icke utnyttjad- eller returnerad vinst ersätts ej. Estrella ansvarar inte för eventuella tekniska hinder att delta i tävlingen. Estrella ansvarar inte för vinsten efter att den lämnat Estrella. Fullständigt namn på vinnare publiceras på Estrellas hemsida och/eller sociala medier efter dragningen. Om den kontaktade vinnaren inte svarar inom 48 timmar går vinsten vidare. Tävlingen är inte sponsrade, stödda eller administrerade av Facebook eller Instagram.

Vi kan inte garantera att vinster skickas under 2020 på grund av det rådande läget – men gör vårt bästa!

Vinst i Lucka 4 skickas i samråd med mottagaren nån gång mellan januari – maj 2021.

Estrella förbehåller sig rätten att uppdatera regler och villkor under tävlingens gång.