Vad är viktigast för dig när du handlar mat & snacks?

Vi vet att alla områden inom hållbarhet är viktiga att ta hänsyn till, men vi är nyfikna på vad du ser som allra viktigast när du handlar tex. Estrellas snacks. Rösta nedan på det du tycker är viktigast. Visa sedan upp att du röstat för att få snurra på hjulet under Gothia Cup!

English

We know that all areas of sustainability are important to consider, but we are curious about what you see as the most important when you shop for products like Estrella’s snacks. Vote below on what you think is most important. Then show that you have voted to get a chance to spin the wheel during the Gothia Cup!

(Obligatoriskt)