Gilla att dela planeten

understreck

Att tillverka snacks av jordbruksprodukter kräver stor omsorg om våra naturresurser. Därför strävar vi alltid efter en energieffektiv produktion, mindre svinn och schyssta råvaror. Vårt mål är att minska miljöbelastning, svinnet och energiförbrukning så mycket som möjligt.

Vi tycker att skala potatis är rätt så onödigt. Skalet innehåller vitaminer och bidrar till riktigt goda chips. Genom att sluta skala potatisen har vi dessutom minskat mängden avfall.

[KGVID width=”370″ height=”370″]/assets/uploads/hallbarhet/Estrella_gad_hela_potatisen.mp4[/KGVID]

Estrellas fabrik i Angered är 100% fri från palmolja. Palmolja används ofta i snacks och konfektyr som popcorn, kex, chokladbollar och annat för att den har fast form vid rumstemperatur. Den är däremot inte så schysst mot regnskogen. Estrella har därför legat i bräschen för alternativa oljor och var först i norden med mikropopcorn helt utan palmolja!

En liten del palmolja används ännu i en produkt: snack mix. Av den totala oljan som används i Estrellas produkt utgör den ca 0,5%. Oljan är RSPO-certifierad som främjar hållbar palmolja. Vi ligger däremot på våra leverantörer att hitta alternativ för oljan.

2018 lanserade EU-kommissionen ”En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi”. Det låter tungt men är rätt enkelt! Tanken är att alla plastförpackningar i EU ska gå att återanvändas eller återvinnas till en ny plastförpackning.

Branschorganisationen DLF lansera då ”Plastinitiativet 2022”: ett frivilligt åtagande och ett tydligt ställningstagande, om att dagligvaruindustrin vill driva på utvecklingen mot en cirkulärekonomi. Målsättningen med initiativet är att de plastförpackningar som medlemsföretagen sätter på marknaden, och som omfattas av Producentansvarsförordningen, senast år 2022 ska gå att materialutnyttja. Givetvis är Estrella en del av initiativet och har startat ett omfattande arbete för att uppnå schysstare påsar för miljön.

Koldioxidutsläppen är ett stort problem eftersom det bidrar till klimatförändringar. Vårt mål är att produktionsanläggningen i Angered ska vara koldioxidneutral 2020 och i oktober 2017 tecknades avtal om leverans av biogas för drift av anläggningens pannor. Då minskade våra koldioxidutsläpp med 92%!

Vi har länge lämnat biologiskt processavfall (produktspill, skalrester och slam) för framställning av biogas. Det har varit en långsiktig strategi att öka den tillgängliga mängden biogas så att vi ska kunna ta del av utbudet i vår produktion. Biogas är 100 % förnybart bränsle. Vid framställning av biogas uppstår en restprodukt som kan användas som gödsel i jordbruket. Nu har vi därmed lyckats sluta kretsloppet vilket har varit vår långsiktiga strategi. Nu producerar vi alla våra chips med biogas och detta är ett stort steg i vårt arbete med att minska verksamhetens klimatpåverkan och koldioxidutsläpp.

Alla kemikalier som används i fabriken granskas och måste godkännas innan de får användas. Granskningen omfattar både miljöpåverkan och arbetsmiljöaspekter. Om något preparat inte uppfyller kraven ska något annat prövas. Det är i huvudsak rengöringsmedel som används, som är fria från fosfor för att minska övergödning i våra vattendrag.