Intersnack Groups studie om uppfattningen av olika sorters nötter

Studien har tillfrågat tre olika grupper om deras uppfattning av olika sorters nötter ur ett hälsoperspektiv. Grupperna består av 1000 personer i Tyskland, 1000 personer i UK och 1000 personer i Frankrike. Varje deltagare har betygsatt 10 olika sorters nötter med betyg mellan 1 till 10. Betyget 1 indikerar en uppfattning av ’extremt ohälsosam’ och betyget 10 indikerar ’extremt hälsosam’.

Så blev resultatet…

Grafen visar att 36% av den tyska gruppen anser att jordnötter är hälsosamma
n = 1000, Grupp: Tyskland

Grafen visar att 36% av de 1000 tillfrågade personerna uppfattar jordnötter som hälsosamma – dvs minst hälsosam av de 10 undersökta nötterna. I tyskland uppfattas Valnötter som mest hälsosamma där 66% av de tillfråga uppfattar nöten som hälsosam.

n = 1000, Grupp: UK

Grafen visar att 30% av de 1000 tillfrågade i Storbrittanien uppfattar jordnötter som hälsosamma. I Storbrittanien uppfattades istället Mandlar om den mest hälsosamma nötsorten.

n = 1000, Grupp: Frankrike

Sämst betyg fick jordnötterna i Franrike. Av de 1000 tillfrågade personerna i Frankrike var det endast 23% som uppfattade jordnötter som hälsosamma.