Miljö

Läs vår hållbarhetsredovisning för 2017 här (pdf)

Det går åt mycket energi för att koka bort allt vatten i potatisen som ska bli chips. Därför har vi ett program för att övervaka och reducera mängden energi som förbrukas. Den ånga som uppstår vid fritering av potatisskivorna används för att värma upp våra lokaler och varmvatten.
Estrella har duktiga tekniker som ser till att vi har effektiv utrustning som gör att vi förbrukar så lite energi som möjligt.

Estrellas anläggning drivs till största del av naturvänlig biogas, som bygger på 100% förnybar energi. Detta innebär att anläggningen i Angered totalt minskat utsläppen av växthusgaser med hela 92%

Vilka miljöframsteg har Estrella gjort senaste åren?
*2017 Vattenförbrukningen har minskat med 24% sedan 2014
*2017 Biologiskt avfall har minskat med 38% sedan 2014
*2017 Totala utsläppen av koldioxid har minskat med 92%
*2016 Micropopcorn utan perflourerade ämnen i påsarna införs
*2016 Snacksfabriken i Angered 100% fri från palmolja

Det vatten som används i produktionen och vid rengöring av fabriken passerar flera reningssteg innan det lämnar oss och går vidare till det kommunala reningsverket. Vi separerar fett och fasta partiklar. Fettet återanvänds som tekniskt fett och de fasta partiklarna blir biogas.

Alla våra snacksprodukter förpackas i en plastpåse, som när påsen är tom ska sorteras som plast. Dipmixer och micropopcorn packas i papper och ska sorteras som pappersförpackning.

En chipspåse med Estrella linschips med 13% protein.

Säkra livsmedel bygger på HACCP-principer med krav på goda rutiner, dokumentation, kontroll och uppföljning som säkerställer miljömedvetenhet, och att livsmedelssäkerhet och kvalitet upprätthålls.
Estrella använder solrosolja och rapsolja, och en liten del palmolja som är RSPO-certifierad.
De flesta av våra produkter har naturliga ingredienser.

Alla kemikalier som används i fabriken granskas och måste godkännas innan den får användas. Granskningen omfattar både miljöpåverkan och arbetsmiljöaspekter. Om något preparat inte uppfyller kraven ska något annat prövas.
Det är i huvudsak rengöringsmedel som används, som är fria från fosfor för att minska övergödning i våra vattendrag.

När potatisen rensas och tvättas blir det en del biologiskt avfall. Detta tas omhand så att en del återgår till jordbruket och en del blir till biogas. Övrigt avfall som uppstår i produktionen sorteras och lämnas till återvinning eller förbränning. En liten mängd farligt avfall är oundviklig, och tas omhand av godkända och kunniga entreprenörer.

Estrella ska tillhandahålla en trygg och säker arbetsmiljö för alla anställda. Säkerheten är särskilt viktig i tillverkningen, som är kringgärdad av omfattande regler för säkerhet på arbetsplatsen. Varje arbetsplats har skyddsregler som måste följas. Vi följer alla hälso- och säkerhetslagar, liksom vår egen arbetsmiljöpolicy som överträffar det lagen kräver. Vi har ett aktivt samarbete med fackföreningarna för att främja en säker och trygg arbetsmiljö. Vi har regelbunden kontakt för att sätta gemensamma mål och följa upp överenskomna åtgärder.
Vår policy om mångfald, och om kränkande särbehandling leder oss till en miljö där alla är lika värda, och alla ska känna sig välkomna till jobbet. Vi vill att man ska ha kul på jobbet men på ett ansvarsfull sätt. Vår alkohol och drogpolicy och policy om rehabilitering och arbetsanpassning talar om att vi ska samarbeta. Om någon har problem ska vi hjälpa, inte stjälpa.

Estrella har inga egna transportbilar, men vi ställer krav på alla som ska transportera våra varor – både till oss och till våra kunder. Vi vill att alla transportörer ska ha någon form av miljöcertifiering, och chaufförerna ska vara tränade i ”Eco driving”. Våra produkter är anpassade i storlek så att det är så många påsar som möjligt i varje kartong, och kartongen är anpassad så att de ska passa en normal lastbil så att den är så full som möjligt. Vi vill ju inte transportera luft.

Alla aktiviteter som förekommer i fabriken riskvärderas varje år och vid förändringar. Värderingen används som underlag när målen sätts för verksamheten.