Vad är Honest Cashew?

Det finns flera utmaningar med cashewnötens resa från träd till butik. Inte minst handlar det om människors oetiska arbetsförhållanden med låga löner och otrygga arbetsvillkor, samt hälso- och säkerhetsrisker. Estrella är stolta över att vara en del av Honest Cashew-initiativet som arbetar för att säkerställa så bra och schyssta villkor som möjligt. Där bönder ska få bättre avkastning och inkomst, de anställda bättre arbetsmiljö och konsumenterna ännu högre kvalitet.

Cashewnöten ingår i gruppen riskråvaror, vilket innebär att produktionen är förknippad med risk för negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Dess värdekedja är omdebatterad då den kan innebära brist på transparens och oetiska arbetsförhållanden. Inte sällan utgörs värdekedjan av osäkra villkor, låga löner samt hälso- och säkerhetsrisker. Inom tillverkning och bearbetning av cashewnötter, som oftast sker på flera olika platser, finns en risk för att fattiga utnyttjas och även risk för barnarbete. I leverantörskedjan av cashewnötter finns en tydlig efterfrågan på initiativ som åtgärdar dessa problem.

Honest Cashew – ett initiativ för bra arbetsförhållanden och schyssta villkor

Estrella är stolta över att vara en del av Honest Cashew-initiativet, som arbetar för att säkerställa så bra arbetsförhållanden och schyssta villkor som möjligt längs hela värdekedjan. Tillsammans med andra snacksproducenter och aktörer inom samma ägarkoncern, hjälper Estrella till med att bygga upp en transparent leverantörskedja.

– Detta är ett steg i rätt riktning för en transparent och rättvis värdekedja. Genom att vara en del av initiativet visar vi att vi vill gå längre och bidra till schysstare villkor. Vi pratar relativt lite om risker i leverantörsledet inom branschen idag och vi vill möta dessa utmaningar på ett öppet sätt gentemot våra kunder och konsumenter. Vi gör mycket som är bra redan nu, men vi stannar såklart inte där och detta är bara början på denna förbättringsresa. Genom att välja Estrellas snacks med Honest Cashew-emblemet bidrar även våra kunder och konsumenter till en förbättring inom branschen. Schyssta snacks smakar bättre helt enkelt, säger Jenny Lagergren, Hållbarhetsansvarig på Estrella.

Estrellas produkter som innehåller Cashewnötter omfattas redan av det fina arbete som görs inom Honest Cashew. Dessa produkter kommer successivt att märkas med Honest Cashew-emblemet.

Om Honest Cashew

Honest Cashew, som är framtaget av Intersnack och Intersnack Cashew Company*, utvecklades med visionen om att kunna ge en ljus framtid för alla som är involverade i försörjningskedjan av cashewnötter. Detta kräver förbättringar på sikt där fokus ligger både på ett etiskt arbetssätt, samt på att betala en anständig och säkrad inkomst till alla inblandade.

*Intersnack har inflytande i leverantörskedjan och kan påverka stort. En specifik operation, specialiserad på rå cashewnötsupphandling och förbehandling, utvecklades. Denna operation kallas Intersnack Cashew Company (ICC) som är ett 100% Intersnack-gruppägt dotterbolag med bas i Singapore och innehavsenheter i Vietnam, Indien och Elfenbenskusten. Estrella köper alla sina cashewnötter från Intersnack Cashew Company.

Här kan du läsa mer om initiativet Honest Cashew.

lösa cashewnötter och en turkos logotyp för "honest cashew" från intersnack group och estrella