Bara Schyssta Snacks

Varför har ni inte satt klimatavtrycket på alla era produkter?

keyboard_arrow_down

För oss är inte själva märkningen det viktiga. Vi har börjat mäta våra produkters klimatpåverkan och börjat med våra storsäljare inom chips och linschips. De står för en stor del av försäljningen och klimatavtrycket för chips varierar inte så mycket beroende på sort. Siffran är viktig för att vi ska få bra koll på hur vi kan fortsätta vårt arbete med att minska klimatavtrycket och så att våra konsumenter förstår vilken resa som ligger bakom en påse chips.

Vad är en koldioxidekvivalent (CO2e)?

keyboard_arrow_down

Koldioxidekvivalenter, förkortat ”CO2e”, är ett mått på utsläppen av växthusgaser. Olika växthusgaser bidra olika mycket till växthuseffekten. Med begreppet ”CO2e” får man ett gemensamt mått för alla olika utsläpp av växthusgaser och deras inverkan på klimatet. Man översätter helt enkelt utsläppens påverkan till hur mycket koldioxid som skulle orsaka samma växthuseffekt.

Binder inte åkern, skogarna eller plantorna koldioxiden?

keyboard_arrow_down

Koldioxid binds i plantor under en begränsad tid men frisläpps sedan i oförändrad massa. Man kan därför inte tillgodoräkna sig utsläpp genom att potatisodling binder koldioxid: samma mängd koldioxid frisläpps till atmosfären igen när du t.ex. äter chipsen.

Varför ser utsläppsfördelningen ut som den gör?

keyboard_arrow_down

Potatischips består främst av potatis och olja. Jordbruket är därmed själva primärproduktionen. Som för de flesta livsmedel så är det odlingen av råvaran som står för den största delen av utsläppen, eftersom det är framtagning av råvara som blir den största delen av produkten. Men det säger ingenting om siffran är hög eller låg. Chipsens totala klimatavtryck är lågt jämfört med många andra livsmedel. I råvara/jordbruk räknas även kryddorna in.

Binds inte koldioxiden av plantor, åker och skog?

Koldioxid binds i plantor under en begränsad tid men frisläpps sedan i oförändrad massa. Man kan därför inte tillgodoräkna sig utsläpp genom att potatisodling binder koldioxid: samma mängd koldioxid frisläpps till atmosfären igen när du t.ex. äter chipsen. Därför är inte bindningen av koldioxid medräknad i klimatavtrycket.

Innehåll

Hur vet jag om det finns animalier i produkten?

keyboard_arrow_down

Vi är transparenta och skriver ut om en ingrediens är animalisk. Det framgår genom att vi skriver ut namnet på ingrediensen (exempelvis: mjölk, honung, vassle, ost). Om det gäller en arom så skriver vi om den kommer från något animaliskt (exempelvis "naturlig arom (från MJÖLK).

Läs mer om detta och se exempel under "Allergimärkningar och innehåll"

Vad betyder "spår av"?

keyboard_arrow_down

En produkt kan ha markeringar som "spår av vete" eller "spår av mjölk". Det innebär att produkten inte innehåller råvaror med dessa allergener, men kan innehålla spår av det. Det kan hända om snacksen produceras i anslutning till varandra eller på samma produktionslinje.

Läs mer under "Allergimärkningar oh innehåll"

Varför blir potatis grön?

keyboard_arrow_down

Om potatis under odlingen blir utsatt för ljus, genom att den inte är ordentligt täckt med jord, blir den del som varit uppe i ljuset grön.

Den gröna färgen kommer från klorofyll, som är ofarligt, men det indikerar att potatisen kan ha varit stressad och därmed producerat solanin. Solanin förekommer alltid i potatis, men halterna varierar. Vissa potatissorter är mer benägna än andra att bilda solanin. Livsmedelsverket har undersökt giftigheten av solanin och utifrån detta satt en rekommendation för maximalt godtagbart intag. De potatissorter som vi använder innehåller betydligt lägre halt solanin än den rekommenderade övre gränsen.

Givetvis finns det, bland den stora volym potatis som vi använder årligen, enstaka gröna potatisar. Naturligtvis gör vi vårt yttersta för att se till att inte gröna chips hamnar i påsarna. Potatisen kontrolleras, både under odlingen och när den läggs in i våra lagerhus, och längs chipslinjen sker manuell och maskinell inspektion och bortsortering av gröna chips vid behov.

Estrella kommer fortsätta undersöka hur vi kan bli ännu bättre på att minimera gröna chips.

Våra Produkter

Varför hittar jag inte min favorit längre?

keyboard_arrow_down

Det finns tre möjliga anledningar. 1. Om det blivit förseningar i produktion är det möjligt att vi inte hunnit producera din favorit som vanligt. Då finns produkten fortfarande kvar här på hemsidan och kommer att dyka upp igen tillslut. 2. Om produkten inte längre finns kvar på hemsidan så ingår den inte längre i sortimentet och produceras inte längre. 3. Den enskilda butiken du handlar i har slutat ta in din favorit. Butikerna väljer själva vilka snacks de vill ha. Om butiken slutat in in din favorit kan det hjälpa att helt enkelt be dem ta in den igen! Läs mer arrow_forward

När lanserades Estrella Linschips?

keyboard_arrow_down

Det var i januari 2017 som Estrella lanserade nyheten Linschips i den populära smaken Sourcream & Onion och reaktionerna lät sig inte vänta. Linschips klättrade snabbt upp i listorna som ett av Sveriges mest populära snacks. Enligt konsumenterna är det främst smaken, den lägre fetthalten och spänningen med något nytt som lockar mest.

Årets Dagligvara 2018

Estrella Linschips röstades fram som ’Årets Dagligvara 2018’, ett pris som syftar till att uppmärksamma framgångsrika lanseringar och inspirera till innovation och produktutveckling. Priset tilldelas en produkt som under föregående år haft en särskilt framgångsrik lansering, bidragit till utveckling och fyllt ett nytt konsumentbehov.

Priset delas ut av branschorganisationerna DLF – Dagligvaruleverantörers Förbund, Svensk Dagligvaruhandel och marknadsanalysföretaget Nielsen. Under galakvällen röstades Estrellas Linschips fram som vinnare av en övervägande majoritet med 73% av rösterna.

Linschips idag

Idag finns Estrellas Linschips i flera härliga smaker. Har du smakat alla?

I vilken butik hittar jag era produkter?

keyboard_arrow_down

Estrellas produkter finns i de allra flesta svenska livsmedelsbutiker. Sortimentet kan dock variera något så vi kan tyvärr inte hjälpa till med specifik butik eftersom vi säljer våra produkter till grossister och stora rikslager. Ett tips är att be inköparen i din butik att ta hem produkten du vill ha, det brukar hjälpa!

Varför försvinner produkter ibland?

keyboard_arrow_down

Estrella har ett levande sortiment vilket innebär att gamla, mindre populära smaker ibland behöver ge plats åt nya satsningar. Det händer dock att gamla smaker kommer tillbaka igen!

Ibland tar enskilda butiker bort produkter. Om produkten finns kvar på Estrellas hemsida men inte i butik är ett tips att fråga butiken om de kommer ta in produkten snart igen.

Exempel på produkter som kommit och gått

Potatischips Barbecue har lanserats inte mindre än 8 gånger!
Potatischips Salt & Vinegar
Dipmix Blue Cheese
American Dipmix
Dillskruvar

Konsumenttjänst

När får jag svar på min reklamation?

keyboard_arrow_down

Vi svarar på oftast snabbt på kontakt och hanterar ditt ärende så fort vi kan. Vi har som policy att alla helst ska få svar inom 2 veckor. Under högtider som jul och sommar eller vid speciella reklamationer kan svar dröja över den tiden.

Reklamation under Covid-19

keyboard_arrow_down

Estrella begär in de flesta reklamationer för att kunna undersöka dem ordentligt. De utgör underlag för felsökning, bedömning, intern utbildning och ekonomisk ersättning. Vi ber sällan om mer än vad som får plats i en vanlig postlåda och begär inte att personen som reklamerar behöver vidta mänsklig kontakt via exempelvis postombud eller liknande. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det heller inga uppgifter på att personer har smittats via paket och postförsändelser. Vi har därmed ingen anledning att gå ifrån vår ordinarie reklamationspolicy och sluta ta emot reklamationer via posten för tillfället.

Med det sagt så behandlar vi varje reklamation utifrån de omständigheter som råder, dvs. beroende på vad reklamationen berör samt omständigheterna i Sverige. Det råder en unik situation just nu och om du i och med detta inte har möjlighet att skicka in en reklamation den ordinarie vägen så ber vi dig berätta det för konsumenttjänst vid kontakt med dem - så har de möjlighet att hjälpa dig på annat sätt. Vi hänvisar alla frågor kring reklamationsärenden till Konsumenttjänst. Kontaktuppgifterna hittar du på påsen eller här: https://www.estrella.se/konsumentkontakt/

Hur gör jag en reklamation?

keyboard_arrow_down

Om produkten inte håller måttet kan du givetvis reklamera den. Då kan vi undersöka felet närmare och ersätta dig för produkten så att du kan köpa nya snacks.

Tänk på att spara påse och innehåll. Det behövs ibland för att undersöka vad som är fel, för att kunna spåra innehållet, och som underlag för bedömning.

- Telefon: 031- 33 23 300 (öppet vardagar mellan 09:00-12:00)

Hur går det till?

Hur mycket potatis behövs för 1kg chips?

keyboard_arrow_down

För ett kilo chips behövs det ungefär tre kilo potatis. För en påse chips behövs strax över ett kilo potatis.

Här kan du se hur tillverkningen av våra klassiska Sourcream & Onionchips går till - från potatis till färdig påse i butik.

Miljö & Hållbarhet

Varför har ni inte satt klimatavtrycket på alla era produkter?

keyboard_arrow_down

För oss är inte själva märkningen det viktiga. Vi har börjat mäta våra produkters klimatpåverkan och börjat med våra storsäljare inom chips och linschips. De står för en stor del av försäljningen och klimatavtrycket för chips varierar inte så mycket beroende på sort. Siffran är viktig för att vi ska få bra koll på hur vi kan fortsätta vårt arbete med att minska klimatavtrycket och så att våra konsumenter förstår vilken resa som ligger bakom en påse chips.

Vad är en koldioxidekvivalent (CO2e)?

keyboard_arrow_down

Koldioxidekvivalenter, förkortat ”CO2e”, är ett mått på utsläppen av växthusgaser. Olika växthusgaser bidra olika mycket till växthuseffekten. Med begreppet ”CO2e” får man ett gemensamt mått för alla olika utsläpp av växthusgaser och deras inverkan på klimatet. Man översätter helt enkelt utsläppens påverkan till hur mycket koldioxid som skulle orsaka samma växthuseffekt.

Binder inte åkern, skogarna eller plantorna koldioxiden?

keyboard_arrow_down

Koldioxid binds i plantor under en begränsad tid men frisläpps sedan i oförändrad massa. Man kan därför inte tillgodoräkna sig utsläpp genom att potatisodling binder koldioxid: samma mängd koldioxid frisläpps till atmosfären igen när du t.ex. äter chipsen.

Varför ser utsläppsfördelningen ut som den gör?

keyboard_arrow_down

Potatischips består främst av potatis och olja. Jordbruket är därmed själva primärproduktionen. Som för de flesta livsmedel så är det odlingen av råvaran som står för den största delen av utsläppen, eftersom det är framtagning av råvara som blir den största delen av produkten. Men det säger ingenting om siffran är hög eller låg. Chipsens totala klimatavtryck är lågt jämfört med många andra livsmedel. I råvara/jordbruk räknas även kryddorna in.

Binds inte koldioxiden av plantor, åker och skog?

Koldioxid binds i plantor under en begränsad tid men frisläpps sedan i oförändrad massa. Man kan därför inte tillgodoräkna sig utsläpp genom att potatisodling binder koldioxid: samma mängd koldioxid frisläpps till atmosfären igen när du t.ex. äter chipsen. Därför är inte bindningen av koldioxid medräknad i klimatavtrycket.

Plast och förpackning

keyboard_arrow_down

Estrella har antagit Plastinitiativet 2022. Det var 2018 som EU-kommissionen lanserade ”En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi”. Det låter tungt men är rätt enkelt! Tanken är att alla plastförpackningar i EU ska gå att återanvändas eller återvinnas till en ny plastförpackning.

Branschorganisationen DLF lansera då ”Plastinitiativet 2022”: ett frivilligt åtagande och ett tydligt ställningstagande, om att dagligvaruindustrin vill driva på utvecklingen mot en cirkulärekonomi. Målsättningen med initiativet är att de plastförpackningar som medlemsföretagen sätter på marknaden, och som omfattas av Producentansvarsförordningen, senast år 2022 ska gå att materialutnyttja. Givetvis är Estrella en del av initiativet och har startat ett omfattande arbete för att uppnå schysstare påsar för miljön.

Under tiden arbetar vi hårt med att minska mängden plast i våra påsar där det går. Vi har på årsbasis reducerat 317 km plast genom att göra några påsar kortare. Vi har även lyckats göra plasten tunnare som minskat mängden plast med ytterligare 4%.