Akrylamid

Akrylamid är ett ämne som bildas vid upphettning, som en reaktion mellan aminosyror och socker. Socker och aminosyran asparagin finns naturligt i potatis, majs, kaffe, vete, m.m. Vid intag av mycket höga halter under en lång tid är akrylamid skadligt. Därför har EU satt riktväden för halterna i bland annat snacks. EU:s riktvärde är ett årsgenomsnitt på 750 ppb. Estrella har ett årsgenomsnitt som är mycket lägre.

Hur får man i sig akrylamid?

Det är svårt att helt undvika akrylamid. En genomsnittlig person får i sig 30% av det dagliga akrylamidintaget från kaffe; 30% från bröd och liknande; 10% från pommes frites och 10% från chips. Detta enligt Livsmedelsverket.

Så har halterna reducerats i Estrellas potatischips

Estrellas låga halter av akrylamid är ett resultat av flera års forskning, analys och tekniska framsteg. Estrella har tagit fram en egen, patenterad teknologi för att förbehandla potatisen som utöver en unik krispighet reducerar halterna av akrylamid i potatischipsen.

Estrellas agroavdelning har genom omfattande analytiskt arbete optimerat odlingsparametrarna, så att även de svenskodlade potatissorterna ger lägre akrylamid i chipsen. Dessutom analyseras alla inkommande potatispartier på de naturliga ämnen som ger akrylamid under fritering. På så sätt vet man hur man ska tillverka för att minimera akrylamidhalten.

Mer information om akrylamid hittar du här.

En stor chipsskål och två lösa chips