Ansvar för förpackningar

Vårt förpackninglöfte

Förpackningar är nödvändiga för att skydda våra produkter och säkerställa en bra kvalitet. Vi ska skydda produkten men behöver också minska användningen av material och vara en del av en cirkulär ekonomi, där förpackningarna kan återvinnas och bli till nytt material.

Intersnack Group har utvecklat en företagsövergripande förpackningsstrategi för att säkerställa att vi fortsätter att bli mer effektiva i hur vi använder förpackningar. Vi strävar efter att eliminera onödiga förpackningar, samtidigt som vi arbetar för full återvinningsbarhet av våra förpackningsmaterial och säkerställer att våra förpackningarna är optimala för att skydda våra produkter.

Intersnack Groups förpackningslöfte innebär en minskning av förpackningsmaterial och 100 % återvinningsbarhet av plastförpackningar till 2025. På så vis tar vi ansvar i hela värdekedjan. Genom att aktivt ta ansvar och delta i initiativ som förändrar vägen och banar väg för en mer hållbar framtid.

  • Uppnå en minskning av förpackningsmaterial med 15 % till 2025 (jämfört med 2014 års baslinje)
  • Nå 100 % återvinningsbarhet för konsumentförpackningar av plast senast 2025
  • Minska förpackningsmaterialet vid palletering (plast och kartong)

*Till 2030 måste värdekedjan för återvunnet material förbättras för att erbjuda en stabil tillgång på återvunnet material. EU:s nya förordning om förpackningar och förpackningsavfall kommer att spela en viktig roll i denna utveckling.

Vi minskar plasten och är en del av den cirkulära ekonomin

Tillsammans med vår ägare och våra nordiska kollegor fortsätter vi att arbeta med att optimera våra förpackningar för att minska fossil plast och bidra till ökad återvinning. I vårt arbete för Smarta förpackningar tittar vi på flera viktiga saker som att minska användningen av fossil plast och material i hela värdekedjan, designa för ökad återvinning och bidra till utvecklingen av infrastruktur för materialåtervinning. Samtidigt arbetar vi med konsumentnära information och kampanjer för bättre sortering och minskad nedskräpning. Genom vårt arbete med att minska och återvinna förpackningar så bidrar vi till flera av globala hållbarhetsmålen.

  • Minska användningen av fossil plast: Vi ska jobba aktivt för att minska andelen använd fossil plast i primär och sekundärförpackningar. Idag (2023) har vi redan minskat totalt med 13% och för att målet om 15% minskning av plast i våra snackspåsar kräver att vi inkluderar fler förpackningar och utför åtgärder som tunnare och lägre förpackningar på hela snackssortimentet.
  • Minska användningen av material i hela värdekedjan: Samarbete uppströms och nedströms krävs för att ställa om till mer hållbara förpackningar och minska mängden förpackningsmaterial på marknaden. Att samarbete och ställa krav på leverentörer är en viktigt nyckelfaktor men även att se till att vi inte använder mer material än nödvändigt i våra processer.
  • Designa för ökad återvinning: För att öka återvinningsgraden av förpackningar gäller det att vi följer ramverk och riktlinjer på ett konsekvent sätt. Producentsamsvarsorganisationer och förpackningsexterter har satt upp riktlinjer för att hur t.ex. flexibla barriärmaterial kan utformas på bästa sätt för att möta återvinningskraven. Ett exempel på detta är att minska andelen färger och att jobba med ljusa färger iställer för mörka. Vi tittar även på goda exempel och tar stöd av Intersnack Group och den förpackningsexpertis som finns.
  • Stötta och bidra till utvecklingen av infrastruktur för ökad materiaåtervinning: Användningen av plast behöver bli mer hållbar och mer plast behöver återvinnas till nya produkter på ett resurseffektivt sätt och vara en del av cirkulära materialflöden. Vi deltar aktivt i forskning och branchsgemensamma samarbeten och är en del av utvecklingen för att återvinna fler produkter och material. Bland annat har vi (Estrella) deltagit i ett projekt som undersöker cirkulära metoder för flexibla barriärförpackningar (som används till våra snackspåsar) tillsammans med RISE och andra aktörer där olika material testas i RISE Testbädd för återvinning av plast för att kunna anpassas för materialåtervinning.
  • Informera konsument i att sortera våra påsar rätt genom symboler och information på baksida och hemsida.
  • Minskad nedskräpning genom rätt information på förpackningar och olika samarbeten/kampanjer.

Förpackningsdesignen kan bidra till en högre återvinningsgrad

Samtidigt som hållbarheten ständigt förbättras får livsmedelssäkerheten inte äventyras och användarvänligheten måste bibehållas. Det är viktigt att förstå hela värdekedjan – från inköp av förpackningsmaterial, distribution och konsumtion till bearbetning av material i en återvinningsanläggning efter användning.

För att förpackningarna ska kunna gå att återvinnas börjar ansvaret redan vid design och materialval – Design för återvinning. Som en del av denna utveckling förändrar vi förpackningsdesignen där vi minskat färgen. Detta kan i sin tur bidra till en högre kvalitet vid återvinning av plastmaterialet.

Livsmedelsförpackningar som en del av en cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi minimerar vi avfall, material återvinns och kan få ett nytt liv som nya produkter. På så vis minskar tillverkningens miljöpåverkan. Vi vill påskynda utvecklingen av cirkulära förpackningar genom att designa för en så optimerad återvinning som möjligt. Här följer vi förpackningsorganisationers riktlinjer, där bland annat andelen färg och typ av materialstruktur spelar in.