Är det någon åldergräns för att ansöka till Idol?

För att delta i Idol 2024 måste du fylla 16 år senast den 1 september 2024.