Biogas

Produktionen i Angered är helt CO2-neutral. Estrella har sedan oktober 2017 använt  naturvänlig biogas som huvudsaklig energikälla, som bygger på 100% förnybar energi.