Certifierade odlare

Potatis är ett fantastiskt livsmedel. Estrella använder sorter framtagna så att de efter optimerad odling och lagring ger bästa möjliga chipskvalitet och minimal akrylamidhalt. Vi har egna kontrakterade potatisodlare i Västra Götaland, Halland och Skåne. Vi ställer krav på att dessa odlare och som producent av livsmedel krävs en öppen och transparent kommunikation och ett särskilt stort ansvar mot konsument inom tre områden, produktsäkerhet, produktkvalitet och produktinnehåll.

Alla våra Västkustchips är producerade med svenskodlad potatis certifierad med IP Sigill. Ytterligare en positiv miljöaspekt är att Estrellas chips är oskalade och därmed uppstår det mindre avfall vid tillverkningen av chips.

Vi arbetar för att ha en nära och långsiktig relation med våra odlare. Våra odlare är IP-certifierade vilket innebär att de följer regelverk för miljöansvar och livsmedelssäkerhet samt granskas av en oberoende part vartannat år.

När man köper Estrellas västkustchips med Svenskt Sigill får man en oberoende certifierad och kvalitetssäkrad råvara som garanterat kommer från en odlare i Sverige. Produkter märkta med Svenskt Sigill* kommer från odlare som tar ett omfattande miljöansvar och arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan.

Vi köper även in potatis från andra länder, främst från Danmark. Då ställer vi krav på att odlarna ska vara certifierade enligt GLOBAL G.A.P**, en standard för ökad livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn som även denna kräver att odlarna genomgår oberoende kontroller. 

*Svensk Sigill eller IP-sigill är en nordisk standard för hållbarare produktion av mat och blommor inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg, miljöansvar och sjysta arbetsvillkor.

**GLOBAL G.A.P. (Good Agricultural Practices) är ett gårdsförsäkringsprogram som översätter konsumentkrav till god jordbrukssed. EurepGAP är en gemensam standard för gårdsförvaltning som skapades i slutet av 1990-talet av flera europeiska stormarknadskedjor och deras stora leverantörer