(Den koldioxidneutrala) fabriken i Angered

Vår produktion i Angered var under 2022 fortsatt koldioxidneutral. De energikällor som vi använder vid tillverkning av snacks är förnybara där det är möjligt, där de ingår i ett kretslopp utan att mängden koldioxid förändras. Från och med år 2021 är den biogas som Estrella använder för drift av pannor hållbarhetsklassificerad biogas (s.k. REDCert). Genom att köpa hållbarhetsklassificerad biogas säkerställs att koldioxidutsläppen vid tillverkning av själva biogasen reduceras med minst 60 % jämfört med fossilgas.

Arbetet med att minska vårt direkta miljöpåverkan från fabrik:

• Minskad vattenförbrukning.

• Biologiskt avfall blir till biogas

• Energieffektivisering genom ny teknik

• Fossilfri el

Genom energieffektiviseringar i fabrik minskar vi vår energiförbrukning = minskade utsläpp av växthusgaser (också kallade klimatgaser). Vi blir allt bättre på att ta tillvara på de insatsvaror som används i våra processer och det ätbara avfallet går till produktion av biogas . 2022 investerade vi i ny utrustning som banar vägen för en fabrik som kommer att kunna producera snacks mer energieffektivt och med ännu lägre klimatavtryck med förbättrade möjligheter att öka användningen av spillvärme för uppvärmning av vatten och fastighet. Elen vi använder kommer från fossilfria källor.

Här slösas inget!

Det vatten som används i produktionen och vid rengöring av fabriken passerar flera reningssteg innan det lämnar oss och går vidare till det kommunala reningsverket. Vi separerar fett och fasta partiklar. Fettet återanvänds som tekniskt fett och de fasta partiklarna blir biogas.

En drönarbild på Estrellas fabrik i Angered Göteborg under skymning. Ljuset är varm och något lila till färgen och horisonten syns