Får man ha instrument på sin audition?

Man får ha instrument och egen bakgrundsmusik på sin audition. Vi kan dock komma att be dig sjunga a cappella (utan instrument/musik) under din audition.

Förutsättningarna kan ändras utifrån behov och möjligheter hos produktionen.