Hälsa

Utbudet av olika livsmedelsprodukter är betydligt större idag än för 30-40 år sedan. I dagens samhälle exponeras konsumenten för mat och dryck i många olika sammanhang. Dagens förhållningssätt till mat och snacks kan leda till överkonsumtion, men samtidigt tänker konsumenter allt mer på hur maten påverkar kroppen där bra hälsa är prioritet när det kommer till matval. Konsumenter skaffar sig en allt bättre förståelse för hur näringsrikt innehållet i maten är för att förebygga ohälsa och främja sitt välmående. Snacks kan innehålla tillsatt socker, salt och fett. Samtidigt är nötter (nötter, jordnötter, cashewnötter) rika på vitaminer, protein och fibrer och enkelomättat fett, som är bra för hälsan. Estrella har stort fokus på att göra produkterna bättre för hälsan utan att ge avkall på smaken, genom att t.ex. minska salthalt, fetthalt, nya baser, högre proteinhalt men också tydliggöra för konsumenterna vad produkterna innehåller så de kan göra medvetna val.

Mindre salt

Estrella och Intersnack har en strickt salthaltspolicy. Vi har en tydligt saltgräns på nyutvecklade produkter, men vi arbetar även med att sänka salthalten på befintliga produkter – utan att tumma på smaken.

Mindre fett

Vi erbjuder produkter med lägre fetthalt, jämfört med potatischips. Mycket arbete krävs för att lyckas ta fram ett snacks som smakar lika gott med mindre fett men konsumenttester visar på goda resultat trots att produkterna innehåller en lägre fetthalt.

Nutri-score

Nutri-Score utvecklades av det franska hälsodepartementet och vars syfte är att på ett enkelt sätt informera konsumenten om ett livsmedels näringsmässiga kvalitet. Vilken Nutri-Score ett livsmedel har anges sedan från A till E, med en tillhörande färg, där A är bäst och E är sämst. Flera länder i Europa har infört Nutri-Score som märkning på framsidan av livsmedel, men i Sverige, trots att det diskuteras, har inget beslut tagits om införande. Internt använder Estrella modellen för att säkerställa att våra produkter alltid är så nyttiga som möjligt.

ett foto med nötter, linschips, popcorn och grönsaksstavar