Livsmedelssäkerhet

Vårt mål är att våra produkter ska vara de godaste snacksen i Sverige och att våra konsumenter skall kunna lita på våra produkter genom en jämn och hög kvalitet. Vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra våra produkter ur hälso-, kvalitets- och miljösynpunkt så att de passar ännu fler konsumenter.

Livsmedelsäkerhet genomsyrar vår snacksproduktion och vi alla ansvarar för att våra konsumenter tryggt skall kunna äta våra produkter. Arbetet med livsmedelssäkerhet bygger på en riskbaserad verksamhetsstyrning där riskerna i hela produktflödet från jord till bord definieras och minimeras med olika åtgärder. Med detta systematiska arbetssätt säkerställs att risker som t.ex. höga akrylamidhalter, omärkta allergener och främmande föremål minimeras.

Livsmedelssäkerhetsarbetet verifieras årligen genom egenkontroll, interna revisioner, offentlig kontroll och externa revisioner. Vi är kvalitetscertifierade enligt tre standarder, FSSC 22000, AIB International och Svenskt Sigill.

Några schyssta tuggor om livsmedelssäkerhet

  • Halterna av akrylamid i Estrellas produkter är låga. Akrylamidhalterna i Estrellas potatischipsen ligger långt under EU:s gränsvärden och vid test så ligger Estrellas värden lägst inom snacks i Sverige. Mer info här.
  • Estrella använder speciella potatissorter som producerar låga halter solanin även under stress. Halterna är långt under EU:s gränsvärden. Du kan läsa mer om solanin och gröna chips här.


Produktion Chips