Regler & villkor: Chipstävling

Tävlingen pågår från publicering till 18 juli kl 08:0 och 5 vinnaren kontaktas av Estrella via DM från @estrellasverige. Vinnare dras slumpmässigt och kan inte överklagas. Tävlingen är inte stödd/sponsrad/administrerad av Meta.

Du måste ha fyllt 16år för att få delta. Under 18år krävs målsmans godkännande.

Vinnare måste vara bosatt i Sverige. Fullständigt namn på vinnare publiceras på Estrellas hemsida och/eller sociala medier efter dragningen. Om den kontaktade vinnaren inte svarar inom 24 timmar kan vinsten gå vidare.

Personuppgifter används för att hantera tävlingen och kontakta vinnaren i enlighet med Estrellas integritetspolicy. Fullständig policy finns här. Anställda på Estrella och deras familjer kan ej delta i tävlingen.

Borttappad-, icke utnyttjad- eller returnerad vinst ersätts ej. Estrella ansvarar inte för eventuella tekniska hinder att delta i tävlingen eller utnyttja vinsten. Estrella ansvarar inte för vinsten efter att den lämnat Estrella.

Estrella förbehåller sig rätten att ändra regler & villkor under tävlingens gång samt att diskvalificera bidrag.