Science Based Targets initiative (SBTi)

Intersnack Group åtar sig att arbeta i linje med Science Based Targets (SBTi)* med ambitiösa vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål för de kommande 10 åren. Vi sätter nu en plan tillsammans med vår ägare för att minska vårt klimatavtryck avsevärt. * Initiativet Science Based Targets är ett samarbete mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature. Sedan 2015 har över 1 000 företag anslutit sig till initiativet för att sätta ett vetenskapsbaserat klimatmål.

Estrella är en del av projektet LivsViktigt (Livsmedelsföretagens viktigaste klimatåtgärder) tillsammans med andra livsmedelsföretag i regionen. Projektet drivs av RISE, som en del av Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, som syftar till att komma till handling med livsmedelsföretagens viktigaste klimatåtgärder och ta fram ett arbetskoncept som sedan kan spridas vidare till fler.