Syftesdrivna partnerskap

Estrella har ett ansvar att bidra till ett positivt samhälle. ​Vi ska skapa förutsättningar för en rättvis och hållbar försörjningskedja och bidra till ett öppnare och mer glädjefyllt samhälle. Det gör vi genom att ingå syftesdrivna partnerskap som främjar ett inkluderande, öppet samhälle med tydliga bidrag till närområdet. 

Vi ingår långsiktiga partnerskap med organisationer som står bakom vår vision om ett öppet samhälle för alla & glädjefulla stunder tillsammans. Tillsammans kan vi skapa ömsesidig nytta och värde för människor i närsamhället genom inkluderande aktiviteter som ökar det psykiska & fysiska välmåendet.  

Med utgångspunkt i vårt varumärkeslöfte och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete kring social hållbarhet har vi valt att stötta initiativ och organisationer som verkar för ett öppet samhälle för alla & glädjefulla stunder tillsammans: 

  • Ett öppet samhälle för alla 

Fokus på integration, jämlikhet & att motverka utanförskap 

  • Glädjefulla stunder tillsammans 

Fokus på ungdomars välmående. Primärt genom gemensamma stunder tillsammans med familj/ vänner och genom idrottsrörelsen 

Vi bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling 

Genom att arbeta för social hållbarhet i tätt samarbete med aktörer i närområdet gör vi skillnad i samhället. Våra partnerskap och aktiviteter ska vara tydligt sammankopplat med minst ett av de globala målen för hållbar utveckling.