Tävlingsvillkor Jultävling 2023

Tävlingen pågår till och med 14 december 2023. Tio vinnare utses slumpmässigt bland deltagarna. dragningen utförs av anställda på Estrella och kan inte överklagas. Vinstens värde är ca 300kr. Vinnaren måste ha fyllt 16 år och vara bosatt i Sverige. Personuppgifter används för att hantera tävlingen. Under 18 år krävs målsmans godkännande.

Endast ett bidrag per person.

Vi försöker att skicka vinster så att de når fram innan jul men kan inte ge några garantier.

Personuppgifter används för att hantera tävlingen och kontakta vinnaren i enlighet med Estrellas integritetspolicy. Fullständig policy finns här.

Anställda på Estrella och deras familjer kan ej delta i tävlingen. Borttappad-, icke utnyttjad- eller returnerad vinst ersätts ej. Estrella ansvarar inte för eventuella tekniska hinder att delta i tävlingen. Estrella ansvarar inte för vinsten efter att den lämnat Estrella. Fullständigt namn på vinnare publiceras på Estrellas hemsida efter dragningen.

Estrella förbehåller sig rätten att uppdatera regler och villkor under tävlingens gång.