Tävlingsvillkor Jultävling 2022

Tävlingen pågår till och med 15 december 2022. En vinnare utses slumpmässigt bland deltagarna med flest antal rätt svar. Detta görs av anställda på Estrella och kan inte överklagas. Vinstens värde är ca 280kr. Vinnaren måste ha fyllt 18år och vara bosatt i Sverige. Personuppgifter används för att hantera tävlingen.

Endast ett bidrag per person.

Vi försöker att skicka vinster så att de når fram innan jul, men p.g.a av rådande läge kan vi inte garantera detta.

Personuppgifter används för att hantera tävlingen och kontakta vinnaren i enlighet med Estrellas integritetspolicy. Fullständig policy finns här.

Anställda på Estrella och deras familjer kan ej delta i tävlingen. Borttappad-, icke utnyttjad- eller returnerad vinst ersätts ej. Estrella ansvarar inte för eventuella tekniska hinder att delta i tävlingen. Estrella ansvarar inte för vinsten efter att den lämnat Estrella. Fullständigt namn på vinnare publiceras på Estrellas hemsida efter dragningen.

Estrella förbehåller sig rätten att uppdatera regler och villkor under tävlingens gång.