Vinnarna i årets Dagligvarugala är korade: Årets leverantör 2020 blev Estrella!

Vinnarna i årets Dagligvarugala har korats och Estrella kammade hem platsen som Årets leverantör. Priset delas ut av Nielsen och Clearon till företag som i påtaglig grad bidragit till att skapa mervärden för butik. Dagligvarugalan arrangeras av Fri Köpenskap.

Under kvällen den 8:de oktober förenades de 60 nominerade aktörerna över en digital Dagligvarugala. Omkring 400 personer samlades på Fri Köpenskaps Facebooksida för att se det livesända eventet. När konferencier Tina Nordström, känd som ”Mat-Tina”, sprättade kuvertet som avslöjade att Estrella korats till Årets Leverantör lät reaktionerna inte vänta. Glada tillrop, skrik och skratt ekade när Estrella firade den prestigefyllda vinsten digitalt.

Estrellas VD, Carina Hanson, kommenterar:

– Jag är så stolt. Det här är ju lite som att vinna branschens Nobelpris, det är ett pris som hela dagligvarubranschen står bakom. Estrella har varit framgångsrika på tävlingsfronten under de senaste två åren och vunnit pris både för Årets dagligvara (Linschipsen) och som Årets leverantör hos Axfood Närlivs och Privab.
– Det är en lång resa vi gjort som nu ger utdelning. Det handlar om en kombination av sälj, marknad och innovation tillsammans med fabriken där vi varit väldigt fokuserade på att sätta kunden i centrum.

Motiveringen:

Årets Leverantör har på ett föredömligt sätt satt kundnyttan i första rummet och valt att lägga den egna prestigen åt sidan för att fokusera på den enskilda butikens försäljning och lönsamhet framför allt annat. Även under svagare försäljningsperioder har Estrella arbetat nära butikerna för att på olika sätt öka försäljningen, vilket i slutändan har skapat mervärde i handelns alla led.
Med en engagerad och flexibel säljkår, kampanjer på kundernas villkor, ett starkt hållbarhetstänk och en vilja till innovation i kombination med nya produktlanseringar har företaget under 2019 stått för nästan häften av kategorins tillväxt. Allt detta gör Estrella till en av de starkast lysande stjärnorna på dagligvaruhimmelen och en värdig vinnare av priset som Årets Leverantör.

Mottagarna av priset blev säljdirektör Patrik Stockelid och marknadsdirektör Sofi Randen. De kommenterar:

– Priset är en bekräftelse på att allt arbete vi lagt ned har gett resultat. En riktig boost för alla medarbetare på Estrella. – Så otroligt fina ord, jag ryser när jag hör dem. Detta är ett kvitto på att vi är på rätt väg, men det triggar oss också att bli ännu bättre, säger marknadsdirektör Sofi Randén med glastrofé och diplom i famnen.

Både hon och Patrik Stockelid poängterar att priset må vara för i år, men det speglar flera års målinriktat förbättringsarbete.

– Sälj, marknad och utveckling arbetar numera mycket närmare varandra. Vi har en tät dialog och är dessutom en liten organisation med en stor entreprenöriell känsla. Det gör att alla känner att de kan vara med och påverka och gärna kommer med idéer, säger Sofi Randén.

Om priset Årets leverantör:
Vinnaren av Årets leverantör ska vara ett företag som i påtaglig grad bidragit till att skapa mervärden för butiken eller butikskedjan. Det kan handla om såväl sortiment, service, teknik eller annat som påtagligt ökat butikens värde för kunder och/eller personal. Estrella nominerades tillsammans med Orkla Foods Sverige och Svenskmärkning.