Hållbarhetsrapport 2022 från Estrella – Schyssta snacks för en hållbar framtid

Vi är stolta över att presentera Estrellas 2022 års hållbarhetsrapport. Detta är det 5:e året som Estrella AB publicerat en hållbarhetsrapport, där vi fördjupar oss i vad vi har uppnått och utvecklat i vårt arbete och vad vi bidragit till för ett mer hållbart samhälle. Nytt för i år är att vi breddat pespektivet och lyfter såväl framgångar som utmaningar och det strategiska arbetet framåt utifrån våra mest väsentliga områden.

Att tillverka snacks av jordbruksprodukter kräver stor omsorg om våra naturresurser där vårt mål är att minska miljöbelastning, energiförbrukning, förhindra olyckor och ohälsa samt säkerställa livsmedelssäkerheten. En viktig framgångsfaktor är vår helhetssyn där hållbarhet och samhällsansvar påverkar allt vi gör.

Vi utgår ifrån visionen ”De godaste snacksen. Det schysstaste företaget.” och våra ledstjärnor. Ambitionen är att våra kunder och konsumenter ska se oss som Sveriges mest hållbara snacksvarumärke inom sin kategori (snacks och konfektyr). 

Läs rapporten här!

Läs rapporten här.