Har Estrella en fabriksbutik?

Nej, Estrella har ingen allmän fabriksbutik. Våra krispiga produkter hittar du i de flesta livsmedelsbutiker i Sverige!