Hur tänker Estrella kring hållbarhet?

Vi arbetar med hållbarhet på många plan och har gjort det under många år. Det vi vet är att hållbarhet inte är enkelt utan det finns många aspekter att ta hänsyn till. Vi har nyligen gjort en omfattande kartläggning för ett urval av våra största produkter för att se vilket klimatavtryck de har och hur vi bäst fokuserar på det som ger störst effekt för att minska vår klimatpåverkan. Samtidigt som vi arbetar med miljöaspekten måste vi arbeta med hälsoaspekten och det vi producerar måste så klart smaka fantastiskt gott. För tillverkning av vissa produkter måste vi ta råvaror från andra länder eftersom de inte produceras/odlas i Sverige i den omfattningen som krävs. För de som endast vill ha lokal odlat har vi våra Västkustchips som är certifierade med Svenskt Sigill.