Kemiskt avfall

Alla kemikalier som används i fabriken granskas och måste godkännas innan de får användas. Granskningen omfattar både miljöpåverkan och arbetsmiljöaspekter. Om något preparat inte uppfyller kraven ska något annat prövas. Det är i huvudsak rengöringsmedel som används, som är fria från fosfor för att minska övergödning i våra vattendrag.