Plast och förpackning

Estrella har antagit Plastinitiativet 2022. Det var 2018 som EU-kommissionen lanserade ”En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi”. Det låter tungt men är rätt enkelt! Tanken är att alla plastförpackningar i EU ska gå att återanvändas eller återvinnas till en ny plastförpackning.

Branschorganisationen DLF lansera då ”Plastinitiativet 2022”: ett frivilligt åtagande och ett tydligt ställningstagande, om att dagligvaruindustrin vill driva på utvecklingen mot en cirkulärekonomi. Målsättningen med initiativet är att de plastförpackningar som medlemsföretagen sätter på marknaden, och som omfattas av Producentansvarsförordningen, senast år 2022 ska gå att materialutnyttja. Givetvis är Estrella en del av initiativet och har startat ett omfattande arbete för att uppnå schysstare påsar för miljön.

Under tiden arbetar vi hårt med att minska mängden plast i våra påsar där det går. Vi har på årsbasis reducerat 317 km plast genom att göra några påsar kortare. Vi har även lyckats göra plasten tunnare som minskat mängden plast med ytterligare 4%.