Villkor Supertalang 2021

Pågår från och med 22 januari till och med 21 mars 2021. Vinnare väljs av Estrella och kan inte överklagas. Värde är ca 60-100kr, eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinnare måste ha fyllt 18år och vara bosatt i Sverige. Är du under 18år behöver du en förmyndare som godkänner deltagandet. Personuppgifter används för att hantera tävlingen.

De roligaste, härligaste, häftigaste bidragen har en chans att få hem ett snackpack med Superbågar Cheddar från Estrella. Vinnare utses löpande av en jury av anställda på Estrella.

Tävlingen är inte sponsrad, stödd eller administrerad av Talangsproduktionen eller TV4. Det är endast Estrella som agerar arrangör.

Du kan skicka in fler bidrag med olika talanger.

Genom att delta samtycker du till att Estrella får publicera ditt bidrag i Estrellas egna digitala kanaler under tävlingsperioden. Fullständigt namn på vinnare publiceras på Estrellas hemsida.

Genom att delta bekräftar du att du har rätt att delta med det inskickade bidraget. Detta innebär att det är Du som är med på bild/film och har godkänt från den som fotat/filmat att använda materialet. Alternativt att Du fått ett uttryckligt godkännande från personen i bild/film att skicka in klippet.

Personuppgifter används för att hantera tävlingen och kontakta vinnaren i enlighet med Estrellas integritetspolicy. Fullständig policy finns här.

Anställda på Estrella och deras familjer kan ej delta i tävlingen. Borttappad-, icke utnyttjad- eller returnerad vinst ersätts ej. Estrella ansvarar inte för eventuella tekniska hinder att delta i tävlingen. Estrella ansvarar inte för vinsten efter att den lämnat Estrella.

Estrella förbehåller sig rätten att uppdatera regler och villkor under tävlingens gång.