Vad är Honest Cashew?

Många är involverade i cashewnötens resa från träd till butik, därmed följer även många utmaningar i cashewnötens väg. Cashewproduktionen kan innebära oetiska förhållanden för de som arbetar på grund av dålig transparens i leverantörsledet. Det handlar framförallt om människor som arbetar under dåliga arbetsförhållanden med låga löner och otrygga arbetsvillkor, hälso- och säkerhetsrisker och även risk för att barnarbete förekommer. Honest Cashew* är ett initiativ som utvecklats för att säkerställa goda arbetsförhållanden längs hela leverantörskedjan. Estrella är därför stolta över att vara en del av Honest Cashew-initiativet där vi vill vara med att stärka upp arbetet för schysstare villkor genom cashewnötens värdekedja.

Förutom Honest Cashew engagerar sig Intersnack i flera sektorsinitativ för hasselnötter, macadamias, mandel och jordnötter.

lösa cashewnötter och en turkos logotyp för "honest cashew" från intersnack group och estrella