Vattenanvändning

Estrella har sedan 2014 minskat användningen av vatten i produktion med 24%. Detta genom att utnyttja vattnet som avdunstar vid fritering för städning och uppvärmning av byggnaden. Till år 2020 satsar vi på att ha minskat förbrukningen av vatten med ytterligare 9%.

Det vatten som används i produktionen och vid rengöring av fabriken passerar flera reningssteg innan det lämnar oss och går vidare till det kommunala reningsverket. Vi separerar fett och fasta partiklar. Fettet återanvänds som tekniskt fett och de fasta partiklarna blir biogas.