Det goda vårstädet 2019

Det goda vårstäder är ett samarbete mellan Estrella och organisationen Städa Sverige. Ungdomar som samlar plastskräp i gula skräpsäckar. Nu städar vi i miljön tillsammans.

Gilla att dela utmaningen #trashtag

Det goda vårstädet: initiativ för miljön och ungdomsidrotten i Angered

Estrella och organisationen Städa Sverige erbjuder lokala idrottsföreningar i Angered chansen att delta i  projektet ’Det goda vårstädet’. Under två helger i maj städar vi tillsammans upp i området och deltagande ungdomsföreningar får extra pengar till klubbkassan. Gilla att dela ansvar! 

Estrella och organisationen Städa Sverige inleder ett lokalt samarbete för ungdomsklubbarna i stadsdelen Angered: ’Det goda vårstädet’. Syftet är att stötta ungdomsidrotten och tillsammans minska nedskräpningen. Projektet gör det möjligt för 15 lokala idrottsföreningar eller lag i Angered att tjäna 5000 kr till sin klubbkassa samtidigt som de gör en viktig insats mot nedskräpning i sin närmiljö.

– Vi kommer att städa i grönområden, längs promenadstråk och utmed sjöar. Det är bra för naturen och mycket bra för alla lokala idrottsungdomar som på det här sättet kan få hjälp att förverkliga sina gemensamma drömmar om cuper, träningsläger och utrustning, säger Mårten Heslyk, projektledare, Städa Sverige.

Gilla att dela närmiljön

’Det goda vårstädet’ betonar gemenskap och förenar två av Estrellas hjärtefrågor: närområdet Angered och hållbar utveckling. I närområdet arbetar Estrella redan med flera projekt för att stötta ungdomarna. Ett exempel är att Estrella gör det möjligt för barn i Angered att gå med i Göteborgs HC’s hockeyskola utan kostnad. Avseende Estrellas hållbarhetsarbete har företaget bland annat  antagit ”Plastinitiativet 2022” och siktar på en helt CO2-neutral tillverkning i Angered redan år 2020. Det nya projektet knyter samman arbetet med ungdomarna och miljön på en lokal nivå.

– Det goda vårstädet 2019 handlar om att göra saker ihop, om gemenskapen i klubben och att ta ett gemensamt ansvar för miljön. Det är när vi stöttar varandra och arbetar tillsammans som ett lag som stora saker kan hända, kommenterar Estrellas VD, Carina Hanson.

Vill ni vara med?

Är ni en idrottsförening eller ett lag i Angered, med ungdomar i åldern 12-16 år, som vill vara med i projektet? Läs mer och anmäl er hos Städa Sverige: https://www.stadasverige.se/nyheter/det-goda-varstadet-i-angered/
Sista anmälningsdag är 31 mars.

Fakta om ”Det goda vårstädet”
”Det Goda Vårstädet” är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Estrella. Syftet är att involvera lokala idrottsföreningar I Angered i miljöaktiviteter, detta för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och i vårt närområde
. Under två helger i maj 2019 plockar föreningarna skräp på utvalda sträckor i sitt närområde. Alla föreningar som deltar får för sin insats en ekonomisk ersättning som de kan använda till att förverkliga sina drömmar.

Information: https://www.mynewsdesk.com/se/estrella/pressreleases/det-goda-vaarstaedet-initiativ-foer-miljoen-och-ungdomsidrotten-i-angered-2844643