Grillchips, salt och Sourcream & Onion från Estrella med klimatavtryck på påsen

Bara schyssta snacks!

Bara schyssta snacks är Estrellas klimatinitiativ. Vi har börjat mäta chipsens klimatpåverkan i hela produktkedjan: från råvaror och odling till den färdiga chipspåsen som rullar ut till butiker över hela Sverige. Nu har vi CO2e-siffran för Saltade Chips, Grillchips och Sourcream & Onion 275g och under en period trycktes siffran direkt på chipspåsen. Vi tycker att det är schysst att hålla koll på chipsens klimatpåverkan och vad vi gör för att minska avtrycket.

Varför vill man veta klimatavtrycket?

Jo, för genom att ta reda på hur varje del i produktkedjan påverkar klimatet kan vi göra skillnad. Därför har vi kartlagt våra storsäljares klimatavtryck tillsammans med CarbonCloud. För oss på Estrella blir det ett verktyg som gör att vi kan fortsätta vårt arbete för att minska klimatavtrycket från våra produkter. Och om både vi som producent och du som konsument har koll på chipsens klimatresa kan vi ta medvetna beslut!

Hur ser fördelningen ut?

Hur ser fördelningen ut för en påse Sourcream & Onionchips? Såhär fördelas utsläppen mellan olika delar i produktkedjan. Tillsammans bildar detta produktens klimatavtryck. För en påse Sourcream & Onion 275g chips blir klimatavtrycket 0,65kg CO2e.

Mer om vad som ingår i varje del hittar du en bit ner.

Jaha, men är siffran hög eller låg?

Det finns idag ingen allmän skala som indikerar om ett värde är högt eller lågt. Det man kan göra är att jämföra olika koldioxidavtryck med varandra för att få en känsla för värdet. Här skriver vi chipsens CO2e per kilo för att det ska bli enkelt att jämföra med andra livsmedel.

Vilka är CarbonCloud?

CarbonCloud är ett Göteborgsbaserat företag som hjälper livsmedelsproducenter att kartlägga produkternas klimatavtryck. Genom CarbonClouds verktyg kan vi på Estrella se exakt hur olika delar av produktionskedjan påverkar klimatet. CarbonCloud är sprunget ur forskning på Chalmers och specialiserar sig på livsmedelsindustrin och fungerar som verifierane tredjepart.

Varför ser utsläppsfördelningen ut som den gör?

keyboard_arrow_down

Potatischips består främst av potatis och olja. Jordbruket är därmed själva primärproduktionen. Som för de flesta livsmedel så är det odlingen av råvaran som står för den största delen av utsläppen, eftersom det är framtagning av råvara som blir den största delen av produkten. Men det säger ingenting om siffran är hög eller låg. Chipsens totala klimatavtryck är lågt jämfört med många andra livsmedel. I råvara/jordbruk räknas även kryddorna in.

Binds inte koldioxiden av plantor, åker och skog?

Koldioxid binds i plantor under en begränsad tid men frisläpps sedan i oförändrad massa. Man kan därför inte tillgodoräkna sig utsläpp genom att potatisodling binder koldioxid: samma mängd koldioxid frisläpps till atmosfären igen när du t.ex. äter chipsen. Därför är inte bindningen av koldioxid medräknad i klimatavtrycket.

Vad är en koldioxidekvivalent (CO2e)?

keyboard_arrow_down

Koldioxidekvivalenter, förkortat ”CO2e”, är ett mått på utsläppen av växthusgaser. Olika växthusgaser bidra olika mycket till växthuseffekten. Med begreppet ”CO2e” får man ett gemensamt mått för alla olika utsläpp av växthusgaser och deras inverkan på klimatet. Man översätter helt enkelt utsläppens påverkan till hur mycket koldioxid som skulle orsaka samma växthuseffekt.

Varför har ni inte satt klimatavtrycket på alla era produkter?

keyboard_arrow_down

För oss är inte själva märkningen det viktiga. Vi har börjat mäta våra produkters klimatpåverkan och börjat med våra storsäljare inom chips och linschips. De står för en stor del av försäljningen och klimatavtrycket för chips varierar inte så mycket beroende på sort. Siffran är viktig för att vi ska få bra koll på hur vi kan fortsätta vårt arbete med att minska klimatavtrycket och så att våra konsumenter förstår vilken resa som ligger bakom en påse chips.

Hållbarhetscertifierad biogas i Estrellas snacksfabrik

keyboard_arrow_down

Utsläpp från fossila bränslen är ett stort problem eftersom det bidrar till klimatförändringar. Därför har Estrella valt att använda hållbarhetscertifierad biogas i snacksfabriken i Göteborg. Redan hösten 2017 tecknades ett avtal för leverans av biogas. Sedan dess har Estrella minskat andelen koldioxidutsläpp från fossila bränslen som används i produktionen med 94%. 2020 tog företaget nästa steg och tecknade avtal om leverans av miljö-el och för att kunna uppnå neutralitet har vi valt att klimatkompensera den gasol som används vid tillverkning av popcorn. Den utgör dock endast 0,2 procent av den totala energiförbrukningen. Genom att klimatkompensera bidrar vi till att reducera de globala klimatutsläppen. Reduceringen sker genom ett av FN:s godkända CDM projekt (The Clean Development Mechanism nr: 4078).

För att ytterligare minska vår påverkan jobbar vi med olika projekt i fabriken som ska leda till minskad och optimerad energiförbrukning. Minskad energiförbrukning = minskade utsläpp av växthusgaser.

Adjö Palmolja!

keyboard_arrow_down

Estrellas har sagt adjö till all användning av palmolja – det tycker vi är schysst. Palmolja används ofta i snacks och konfektyr som popcorn, kex, chokladbollar och annat för att den har fast form vid rumstemperatur. Den är däremot inte så schysst mot regnskogen. Estrella har därför legat i bräschen för alternativa oljor och var först i norden med mikropopcorn helt utan palmolja. Läs mer arrow_forward

VAD INGÅR I MÄTNINGEN FÖR CHIPS?

Råvaror

65% av utsläppen kommer från produktionen av råvaror, det vill säga jordbruket. Detta eftersom chips är en jordbruksprodukt av potatis, olja och kryddor. Här räkans allt in – från jordmånens kvalité, odling av potatis, olja och kryddor, maskinerna som behövs, vattenåtgång m.m. Vi har ett nära samarbete med våra potatisodlare och arbetar enbart med certifierade odlare i Sverige och Danmark.

Produktion & Lagring

17% av utsläppen kommer från produktion och potatislagring. Här räknas snacksproduktionen i Göteborg med allt från räffling, fritering, fabrikens uppvärmning, maskinernas energiåtgång och mycket mer. Även driften av potatislagret i Kistinge räknas, där vår potatis förvaras från skörd tills det är dags att bli chips.

Förpackningsmaterial

7% av utsläppen kommer från packmaterial som påsar, plast, lådor och lock. Allt som behövs för att transportera chipsen säkert. Själva plastpåsen utgör ca 2% av utsläppen.

Alla transporter

Alla transporter räknas och de utgör ca 11% av det totala utsläppet, till exempel transport av potatis, kryddor från hela världen och chipslådor ut till butik. Transporterna utgörs främst av lastbil och färja.

Estrella: Koldioxidneutral snacksproduktion i Göteborg

Vår snacksfabrik producerar väldigt många snackspåsar! Självklart vill vi göra dem på ett så schysst sätt som möjligt. En viktig del i arbetet med att sänka vårt klimatavtryck är produktionen och sedan januari 2020 kan vi sätta check på CO2-neutrala snacksproduktion! Det innebär att vi tecknat avtal för energikällor som är förnybara och ingår i ett kretslopp där mängden koldioxid i luften inte förändras.

Resan mot schysstare snacks har bara börjat

Att kartlägga produktionskedjan och räkna ut det totala klimatavtrycket är bara en del av vår krispiga resa mot schysstare snacks.

En tecknad bild på en påse sourcream & onion chips, bredvid står en skål med krydda och en kvist persilja

Det här har vi gjort

  • Nej till palmolja
  • Biologiskt avfall blir till förnybar energi
  • CO2-neutral produktion i Göteborg
  • Certifierade potatisodlare
  • Minskat plasten på flera produkter

Det här jobbar vi med

  • Fortsätta mäta och minska vårt klimatavtryck
  • Minska och optimera energiförbrukningen i produktionen
  • Fortsätta minska mängden plast i påsarna
  • Alla påsar ska kunna återanvändas eller återvinnas till en ny förpackning 2025 (Plastinitiativet, DLF Sverige)

Vad kan du göra?

Utifrån att välja goda svenskproducerade potatischips finns det saker du kan göra. Ät upp chipsen för att minska matsvinnet (bästa tipset ?) och släng inte påsen i naturen. Berätta för oss om dina klimatsmarta idéer! Det går alltid bra att skicka in dina förslag till oss, så gör vi snacksen schysstare tillsammans.

Grillchips, salt och Sourcream & Onion från Estrella med klimatavtryck på påsen play_arrow