Nu är produktionen i Göteborg CO2-neutral

Vår snacksfabrik producerar väldigt många snackspåsar! Självklart vill vi göra dem på ett så schysst sätt som möjligt. En viktig del i arbetet med att sänka vårt klimatavtryck är produktionen och nu kan vi sätta check på Sveriges första CO2-neutrala snacksproduktion! Det innebär att vi tecknat avtal för energikällor som är förnybara och ingår i ett kretslopp där mängden koldioxid i luften inte förändras. Läs mer om detta längre ner på sidan.

En tecknad Estrella-fabrik med ett rött hjärta som säger Koldioxidneutral snacksproduktion i göteborg
Grill, Sourcream & Onion och Salta chips från Estrella med klimatavtrycket skrivet på en grön flik i högra hörnet av på varje påse

Vårt klimatinitiativ: bara schyssta snacks

Våra chips ska smaka gott utan att det sker på planetens bekostnad. Under flera år har vi därför arbetat för att minska vår klimatpåverkan. Vi har redan nått flera milstolpar men är långt ifrån klara. Vi tänker fortsätta arbeta för att våra chips ska bli både godare och schysstare och förhoppningsvis inspirera andra företag i livsmedelsbranschen. Här är exempel på vad vi har gjort och vad vi jobbar med just nu!

Det här har vi gjort

Nej till palmolja

✅ Biologiskt avfall blir till förnybar energi

✅ CO2-neutral produktion i Göteborg

✅ Certifierade potatisodlare

Detta jobbar vi med nu

✅ Fortsätta mäta och minska vårt klimatavtryck

✅ Minska och optimera energiförbrukningen i produktionen

✅ Fortsätta minska mängden plast i påsarna

✅ Alla påsar ska kunna återanvändas eller återvinnas till en ny förpackning 2022 (Plastinitiativet, DLF Sverige)

VAD HAR DÅ SNACKS FÖR KLIMATAVTRYCK?

En viktig del i Estrellas hållbarhetsarbete har varit att ta reda på våra produkters klimatavtryck. För det är först då vi vet hur vi kan minska det. Vi samarbetar därför med det Göteborgsbaserade forskningsföretaget CarbonCloud för att kunna mäta produkternas klimatresa. Från jordbruk till färdig påse i butikshyllan. Hela kedjan räknas!

Råvarorna

Huvudråvarorna i våra chips är certifierad, dansk och svensk potatis samt en blandning av solros- och svensk rapsolja. Jordbruket står för den största delen av chipsens klimatavtryck.

en potatisåker

Tillverkningen

I tillverkningen ingår själva produktionen i Göteborg med allt från potatistvätt, räffling, fritering och kryddning till färdig chipspåse.

Förpackningarna

Alla förpackningar påverkar. För oss gäller det både chipspåsarna och kartongerna som de transporteras i.

grön skrapad bakgrund med en tecknad påse sourcream and onion

Transporter

Alla transporter räknas in i vårt avtryck. Här ingår leveranser av råvaror, ingredienser, förpackningsmaterial och förstås transporten av chips till din butik.

Resultatet av mätningen?

Nu vet vi vad våra chips har för klimatavtryck och här är ett exempel för Sourcream & Onion chips. Men en siffra säger inte så mycket. Det viktiga är vad man gör för att minska den. Mer information om mätningen finns på https://carboncloud.com/

Tydligt för dig och viktigt för oss

Våra mätningar handlar delvis om att vara transparenta med vår påverkan på miljön. Som konsument tycker vi att det är din rättighet att veta. Med mätningen får vi dessutom ökad förståelse för vilken del av kedjan som påverkar mest. På så sätt kan vi fortsätta ta rätt beslut för att minska vårt avtryck.

Detta kan du göra!

Ät upp chipsen och minska matsvinnet ✅ (bästa tipset 😉)

Släng inte påsen i naturen ✅

Berätta för oss om dina klimatsmarta idéer! ✅

Fortfarande nyfiken?

Estrellas CO2-neutrala snacksproduktion

keyboard_arrow_down

Utsläpp från fossila bränslen är ett stort problem eftersom det bidrar till klimatförändringar. Vi är stolta över att produktionsanläggningen i Angered är koldioxidneutral sedan 2020.

Att Estrellas produktion i Angered är koldioxidneutral innebär att vi har ställt om till förnybara energikällor för drift av våra pannor och för drift av övrig utrustning. Koldioxiden som släpps ut från våra pannor ingår på så sätt i ett kretslopp där mängden koldioxid i luften inte ökar.

Redan hösten 2017 tecknades ett avtal för leverans av biogas till fabriken i Göteborg. Sedan dess har Estrella minskat andelen koldioxidutsläpp från fossila bränslen som används i produktionen med 94%. 2020 tog företaget nästa steg och tecknade avtal om leverans av miljö-el och för att kunna uppnå neutralitet har vi valt att klimatkompensera den gasol som används vid tillverkning av popcorn. Den utgör dock endast 0,2 procent av den totala energiförbrukningen. Genom att klimatkompensera bidrar vi till att reducera de globala klimatutsläppen. Reduceringen sker genom ett av FN:s godkända CDM projekt (The Clean Development Mechanism nr: 4078).

För att ytterligare minska vår påverkan jobbar vi med olika projekt i fabriken som ska leda till minskad och optimerad energiförbrukning. Minskad energiförbrukning = minskade utsläpp av växthusgaser.

Plast och förpackning

keyboard_arrow_down

Estrella har antagit Plastinitiativet 2022. Det var 2018 som EU-kommissionen lanserade ”En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi”. Det låter tungt men är rätt enkelt! Tanken är att alla plastförpackningar i EU ska gå att återanvändas eller återvinnas till en ny plastförpackning.

Branschorganisationen DLF lansera då ”Plastinitiativet 2022”: ett frivilligt åtagande och ett tydligt ställningstagande, om att dagligvaruindustrin vill driva på utvecklingen mot en cirkulärekonomi. Målsättningen med initiativet är att de plastförpackningar som medlemsföretagen sätter på marknaden, och som omfattas av Producentansvarsförordningen, senast år 2022 ska gå att materialutnyttja. Givetvis är Estrella en del av initiativet och har startat ett omfattande arbete för att uppnå schysstare påsar för miljön.

Under tiden arbetar vi hårt med att minska mängden plast i våra påsar där det går. Vi har på årsbasis reducerat 317 km plast genom att göra några påsar kortare. Vi har även lyckats göra plasten tunnare som minskat mängden plast med ytterligare 4%.

Adjö Palmolja!

keyboard_arrow_down

Estrellas fabrik i Angered är 100% fri från palmolja. Palmolja används ofta i snacks och konfektyr som popcorn, kex, chokladbollar och annat för att den har fast form vid rumstemperatur. Den är däremot inte så schysst mot regnskogen. Estrella har därför legat i bräschen för alternativa oljor och var först i norden med mikropopcorn helt utan palmolja! Läs mer arrow_forward

Biologiskt avfall

keyboard_arrow_down

Vi har minskat det biologiska avfallet men lite restavfall blir det ändå. Det kan vara rötter, groddar, potatisar med mera. Estrella har länge lämnat biologiskt avfall till framställan av biogas. Vid framställning av biogas uppstår en restprodukt som kan användas som gödsel i jordbruket. Det blir som ett smart kretslopp: Estrellas avfall ger biogas som ger både gödsel och koldioxidfri produktion av snacks!

Uppvärmning av fabrik

keyboard_arrow_down

Potatis innehåller mycket vatten, och det går åt mycket energi för att koka bort allt vatten i potatisen innan de blir krispiga chips. Därför har vi ett program för att övervaka och reducera mängden energi som förbrukas. Den ånga som uppstår vid fritering av potatisskivorna används för att värma upp våra lokaler och varmvattnet. Estrella har duktiga tekniker som ser till att vi har effektiv utrustning som gör att vi förbrukar så lite energi som möjligt.

Kika på klippet nedan och lär dig något nytt om schyssta
snacks direkt från Göteborg. Eller läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet

play_arrow