Jakten på Guldbiljetterna Regler & Villkor

Om du hittat en av de 10 guldbiljetterna är du inbjuden till en magisk upplevelse hos oss i Estrellas chipsfabrik. Nedan följer information, regler och villkor om vinsten som omfattar dig och den du väljer att bjuda med på besöket. Mer information tillkommer om du hittar en biljett.

På baksidan av biljetten framgår det hur du kontaktar oss. Där finns även en kontrollkod som det är viktigt att du inte sprider.

Information om vinsten:

Totalt 10 Guldbiljetter har fördelats mellan chipspåsar i storlekarna 275 gram i smakerna Grillchips, Saltade Potatischips och Sourcream & Onion. Kampanjen omfattar de påsar som har kampanjinformation i övre högra hörnet på påsens framsida. Om du hittat en guldbiljett i din påse har du vunnit en magisk upplevelse för dig och en valfri person. I vinsten inkluderas följande för dig och personen du bjuder med:

Ett besök hos Estrella.

Resa inom Sverige till och från Göteborg.

Boende en natt på hotell i Göteborg.

Du som hittat biljetten vinner även en årsförbrukning av Estrellachips (ca 50 påsar).

Besöket sker den 18/9 2020 hos Estrella på Angereds Storås väg 71, 424 80, Angered i Göteborg.

Resa, hotell och besöksdag bestäms, arrangeras och/eller bokas av Estrella och kan inte överklagas.

Dokumentation av vinsten

Det är viktigt att du dokumenterar vinsten. Det kan du göra genom att exempelvis ta en bild på dig själv hållandes i biljetten med ansikte och biljett tydligt i bild. Om du inte kan bekräfta vinsten kan vinsten utebli.

Åldersgränser för vinnare/besökare hos oss

Om vinnaren eller medbjuden besökare är under 18 år behöver målsman närvara vid besöket. Målsman räknas då som en av de två personerna som omfattas av vinsten.

I produktionen har vi av säkerhetsskäl en åldersgräns på 10 år Om en vinnare eller medbjuden gäst är under 10 år kan hen ta del av övriga delar av vinsten (resa, boende, snacks, besök i labbet) men inte fabriksvisningen.

Information om besöket

Besöket sker den 18/9 2020 hos Estrella på Angereds Storås väg 71, 424 80, Angered i Göteborg. Besökstillfället kan inte överklagas.

Samtliga besökare i produktion behöver vid besöket fylla i en hälsodeklaration samt följa våra instruktioner och säkerhetsföreskrifter.

Övrig information

Estrella reserverar sig för eventuella förändringar i tävlingsvillkoren samt förändringar i vinstens natur.

Estrella reserverar sig rätten att kunna diskvalificera vinnare och/eller medbesökande, exempelvis vid plagiat- eller stöld av biljett, eller annan typ av fusk.

Estrella är inte ansvarig eller ersättningsskyldig för eventuella kostnader som kan medkomma vid utnyttjandet av vinsten, som exempelvis inkomstbortfall, matkostnader eller annat som kan uppstå i samband med besöket i Göteborg.

Personuppgifter

För att utnyttja vinsten behöver du godkänna att vi hanterar, lagrar och använder personuppgifter. Detta för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som arrangör och hantera utnyttjandet av vinsten, exempelvis vid bokning av resa, hotell, identifikation, med mera. Dina personuppgifter lagras hos oss i max 7 år utifrån krav från skatteverket. Hanteringen sker i enlighet med GDPR och Estrellas integritetspolicy som du hittar på https://www.estrella.se/estrellas-integritetspolicy/

Sekretess- och konkurrensklausul

Vinnare och besökare kan av sekretess- och konkurrensskäl inte vara associerade med konkurrerenade aktörer. Vinnare och dess sällskap kan med andra ord nekas inträde till Estrellas fabrik och utvecklingslaboratorium om personen arbetar direkt hos en av våra konkurrenter eller som leverantör för någon av våra konkurrenter. Övriga delar av vinsten så som årsförbrukning av snacks, resa till och från Göteborg och boende, kan ändå utnyttjas.

Arrangör är Estrella AB. Vid eventuella frågor, kommentarer eller funderingar kring kampanjen vänligen kontakta konsumentkontakt.

E-post: konsumenttjanst@estrella.se

Tel: 020-340 350

Lycka till!