KUL greklands nationalsång

Greklands nationalsång består av 158 verser. Det finns ingen som hittills har lärt sig alla verserna utantill.